Evropská komise varuje Českou republiku před oficiálními pravidly kontroly potravin

Evropská komise znovu varovala Českou republiku za nedodržování pravidel úředních kontrol.

V rámci řízení o nesplnění povinnosti v Evropě bylo státu zasláno dodatečné odůvodněné stanovisko. Komise může podniknout právní kroky proti zemi EU, která neuplatňuje právo EU.

Odůvodněné stanovisko je druhým krokem v postupu po formálním oznámení s žádostí o další informace a před postoupením Soudnímu dvoru Evropské unie. Oficiální oznámení o této záležitosti bylo do České republiky poprvé zasláno v lednu 2019 a v červenci 2019 bylo vydáno odůvodněné stanovisko.

Porušení pravidel EU
Česká republika systematicky vyžaduje včasné hlášení příchodu potravin. Komise uvedla, že povinnost hlásit příchod zboží z jiného členského státu by neměla být systematická a měla by být omezena na to, co je absolutně nezbytné pro regulaci úředních kontrol.

Čeští představitelé se rozhodli provést posouzení rizik a případné úřední kontroly zaměřené na určité potraviny pocházející z jiného členského státu pokaždé, když se tento produkt dostane do země. V oznámení není uveden název produktu ani země.

Úřady uložily do vnitrostátních právních předpisů provozovatelům povinnost oznámit alespoň 24 hodin předem příchod určitých potravin do místa určení.

Komise uvedla, že Česká republika „neustále a systematicky“ porušuje pravidla Evropské unie o formálních kontrolách.

Země EU má dva měsíce na to, aby přijala opatření, aby vyhověla doplňkovému odůvodněnému stanovisku, jinak může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Bulharská pravidla pro marketing vody
Evropská komise rovněž zaslala Bulharsku odůvodněné stanovisko za to, že nedodržuje pravidla EU týkající se marketingových požadavků na přírodní minerály a pramenitou vodu.

Bulharské právní předpisy nepožadují uvedení názvu pramene na etiketě a nezakazují prodej přírodních minerálů a pramenité vody ze stejného pramene pod více než jedním obchodním označením.

Byla přijata pravidla EU s cílem odstranit rozdíly mezi zákony členských států upravujícími přírodní minerály a pramenitou vodu s cílem chránit zdraví spotřebitelů, zabránit klamání lidí a zajistit spravedlivý obchod.

READ  Trať Rangers v Evropské lize byla zrušena, protože tým Ibrox obchází přísná pravidla českého uzamčení

Bulharsko má dva měsíce na přijetí nápravných opatření, než bude případ zaslán Evropskému soudnímu dvoru.

(Chcete-li se přihlásit k bezplatnému předplatnému News Safety News, klikněte zde)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *