MONEYVALOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE: ZLEPŠENÍ DETEKCE FYZICKÉHO PŘESHRANIČNÍHO POHYBU MĚNY A BENER NEGATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Česká republika podnikla určité kroky ke zvýšení úrovně souladu se standardy Financial Action Task Force (FATF) pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména s ohledem na fyzický přeshraniční převod měny a obchodovatelných finančních nástrojů na doručitele. k Následná zpráva Zveřejněno dnes úřadem Rady Evropy MONEYVAL.

V důsledku svého hodnocení úrovně souladu České republiky s normami FATF v roce 2018 požádal MONEYVAL české úřady, aby předložily zprávu o pokroku k řešení řady nedostatků v rámci posílených následných opatření.

Nová revize se zabývá opatřeními České republiky k odhalování fyzického přeshraničního převodu měny a obchodovatelných instrumentů na doručitele (BNI). MONEYVAL prověřil řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření implementovaných Českou republikou v této oblasti.

MONEYVAL dochází k závěru, že úřady podnikly určité pozitivní kroky, aby umožnily celním orgánům dočasně zabavit měnu a cenné papíry na doručitele, ačkoli se tento platný právní rámec vztahuje pouze na měny BNI a bankovky v cizích měnách vstupující do EU nebo opouštějící EU.

Zjistilo se také, že Česká republika dosahuje pokroku při řešení většiny nedostatků v oblasti technické shody identifikovaných ve zprávě MONEYVAL o vzájemném hodnocení (MER) schválené v roce 2018 do tří let, i když je stále zapotřebí více úsilí, aby země splnila toto obecné očekávání.

Kvůli procedurálním omezením MONEYVAL zkoumá následná zpráva formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale nehodnotí míru, do jaké byly tyto reformy účinně implementovány v praxi.

Očekává se, že Česká republika do jednoho roku podá MONEYVALu zprávu o dalším pokroku při zlepšování implementace opatření v oblasti AML/CFT.

více informací:

Sledujte nás na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *