Zásadní změny v právním rámci českého registru UBO – pokuty platí od 1. června 2021

Únor 2021 – Český parlament nedávno přijal nový zákon o registru UBO č. 37/2021 Sb. („Nový zákon UBO„) S účinností od 1. června 2021, kterým se provádí směrnice Evropské unie proti praní peněz č. V (AMLD V). Od 1. ledna 2018 české zákony ukládají všem společnostem povinnost zaregistrovat své konečné skutečné vlastníky (“)UBOV českém záznamu UBO („Přihlásit seNový zákon o UBO zavádí zásadní změny v právním rámci, který reguluje rejstřík i UBO, zejména aktualizované definice, veřejný přístup k údajům a významné sankce za jejich nedodržování.

Změna definice UBO

Předchozí definice UBO ne vždy vedla k jasné definici UBO. Nový zákon o UBO poskytuje aktualizovanou definici UBO, která se spíše než na splnění určitých formálních kritérií zaměřuje na objektivní význam tohoto pojmu. UBO bude nyní definováno jako každá fyzická osoba, která získá konečný užitek nebo bude mít konečný vliv na právnickou osobu. Definice je podrobnější ve vztahu k různým typům právnických osob.

Veřejný přístup k údajům

Podle současné legislativy UBO nejsou informace v registru UBO veřejně dostupné. Nový zákon o UBO umožňuje veřejnosti přístup online ke kmenovým datům. Cílem je výrazně zprůhlednit záznam UBO.

Pokuty

Dříve byly omezené pokuty ukládány pouze v případě, že UBO nebyla zaregistrována. Nový zákon o UBO stanoví nové přímé pokuty, včetně pokut až do výše 500 000 Kč (asi 19 000 eur). A co je nejdůležitější, nedodržení požadavků na registraci UBO může vést k a Významný dopad na správu a řízení společností, vystavení statutárních orgánů novým rizikům a odpovědnostem. Podle nového zákona o UBO:

  • Společnost má zakázáno distribuovat zisky (přímo nebo nepřímo) jakémukoli UBO nezapsanému v registru;
  • Společnost nesmí rozdělovat zisky akcionářům, kteří nezaregistrovali své UBO;
  • UBO nesmí (přímo ani nepřímo) vykonávat svá hlasovací práva na veřejných schůzích nebo přijímat rozhodnutí jako jediný akcionář, pokud není registrována v registru;
  • Každý akcionář, který nezaregistruje své společnosti UBO (společnosti) (přímo či nepřímo), nesmí vykonávat svá hlasovací práva na veřejných schůzích nebo přijímat rozhodnutí jako jediný akcionář;
  • Práva a povinnosti vyplývající z právních kroků, jejichž cílem je utajit identitu UBO a které vznikly v období, kdy společnost UBO nebyla registrována v registru, nebudou vymahatelné.
READ  Irské ženy dnes večer hostí Českou republiku

Právní agentury budou muset zajistit, aby jejich společnosti dodržovaly výše uvedená pravidla.

jízdní řád

Společnosti, které zaregistrovaly své UBO v souladu s platnými právními předpisy, musí zkontrolovat své registrace, aby splňovaly nový zákon o UBO, a provést nezbytné změny prostřednictvím Konec listopadu 2021. Společnosti, které nezaregistrovaly své UBO, tak mohou učinit podle stávajícího právního rámce. Pokud je UBO dosud zaregistrováno 1. června 2021„Registrace musí být provedena v souladu s novým kódem UBO (a bez zbytečného prodlení).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *