Alarmující nálezy v genové terapii rakoviny

Alarmující nálezy v genové terapii rakoviny

Vědci zjistili, že editace genu CRISPR-Cas9 může způsobit, že rakovinné buňky odvozené od leukémie ve stresu odstraní důležité geny. Tento opomíjený fenomén ovlivňuje genovou regulaci a má velké důsledky pro léčbu a výzkum rakoviny, což zdůrazňuje potřebu přesného používání technik genové úpravy.

Nový výzkum odhaluje, že editace genu CRISPR-Cas9 může neúmyslně způsobit, že rakovinné buňky odstraní důležité geny, což má dopad na výzkum rakoviny a léčebné strategie.

Nová studie výzkumné skupiny Claudie Kotterové na Katedře mikrobiologie, onkologie a buněčné biologie (MTC) identifikovala potenciální rizika při používání technologie úpravy genů CRISPR-Cas9, genových nůžek používaných k léčbě rakoviny.

Studie zjistila, že rakovinná buněčná linie, pocházející z leukémie, odstraňuje oblast, která kóduje gen potlačující nádor a geny, které kontrolují buněčný růst.

„Zjistili jsme, že k této eliminaci často dochází, když jsou rakovinné buňky vystaveny stresu, například při použití CRISPR, genových nůžek nebo jiné léčby, jako jsou antibiotika. Eliminace mění genovou regulaci jedinečným způsobem, což následně ovlivňuje základní biologické procesy, jako jsou tak jako DNA Replikace, regulace buněčného cyklu a oprava DNA,“ říká Claudia Kotter, vedoucí výzkumné skupiny v MTC, Karolinska Institutet.

Důsledky pro výzkum a léčbu rakoviny

Tyto znalosti jsou důležité pro výzkumníky, klinické lékaře a biotechnology, aby mohli správně interpretovat a aplikovat výsledky úpravy genů. Studie má také klinický význam, protože pozorované delece se nacházejí v genech spojených s rakovinou, což má důsledky pro výzkum a léčbu rakoviny.

„Šokující je, že toto odstranění neúmyslně přehlédli mnozí výzkumníci, kteří upravovali geny v rakovinných buňkách pomocí testů CRISPR. K odstranění také docházelo častěji u pacientů podstupujících léčbu rakoviny. Rakovinové buňky měly „Léčba, kvůli odstranění, má selektivní výhodu , což je špatné pro dlouhodobé přežití pacienta, protože tyto buňky po léčbě zůstávají.“

READ  Dvě galaxie, které se srazí dohromady, tvoří neobvyklý vesmírný trojúhelník

Výzva k opatrnému pokroku

„Studie je především varovným signálem, ale také otevírá dveře dalšímu výzkumu zaměřenému na využití potenciálu genové úpravy při minimalizaci nezamýšlených následků,“ uzavřela Claudia.

Odkaz: „Vnitřní delece na 10q23.31, vč Betn Genový lokus, exacerbovaný genomovým inženýrstvím zprostředkovaným CRISPR-Cas9 v buňkách HAP1 napodobujících profily rakoviny“ od Qi Jing, Lara J. Merino, Raul J. Vega, Christian Sommerauer, Janine Eberlein, Eva K. Brinkmann a Claudia Kotter, 20. listopadu , 2023, Aliance biologických věd.
doi: 10.26508/lsa.202302128

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *