ANSA/Environment: Lombardie, ER, Piemont jsou nejaktivnější v EU – anglicky

(ANSA) – BRUSEL, 26. listopadu – (Alessandra Briganti) Meziregionální a nadnárodní programy spolupráce hrají zásadní roli při rozvoji obnovitelných zdrojů energie, při snižování znečištění a v boji proti změně klimatu.

Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont jsou nejaktivnější regiony v této oblasti a spolu se Slovinskem a Chorvatskem tvoří ústřední bod spolupráce v oblasti životního prostředí a energetiky.

Vyplynulo to z průzkumu „CE FLOWS“, který provedl studijní program Evropské unie ESPON specializující se na regionální analýzy.

Studie je věnována obchodu a úrovním integrace ve funkční oblasti střední Evropy, která se protíná s územími členských států: Rakouska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a některých regionů Itálie a Německo.

Oblast představující 23 % území Evropské unie, kdysi rozdělená železnou oponou, která je také výrobním srdcem Evropy: zde produkuje 68 % přidané hodnoty ve výrobě v celé EU.

Výzkumníci zkoumali jejich rozvojový potenciál a překážky a konkrétně se dotkli toho, jak může spolupráce snížit socioekonomickou propast mezi regiony a podpořit integrovaný regionální rozvoj.

Jedním z analyzovaných aspektů byla spolupráce v oblasti životního prostředí.

Většina regionů, které představují větší riziko eroze půdy – např. severní Maďarsko a východní Polsko – nebo které jsou silně závislé na automobilech a vysoké míře produkce odpadu – např. východní Německo – se účastní programů Interreg a LIFE jen mírně a ještě méně programu Horizon 2020

Na druhou stranu výzkumníci našli intenzivnější modely spolupráce v regionech, které sledují cestu rozvoje spojenou s oběhovou ekonomikou.

Tyto oblasti, které se často točí kolem velkých městských center, jsou velmi aktivní ve společném výzkumu a inovacích nebo dosahují dobrých environmentálních ukazatelů. Mezi citovanými příklady najdeme Lombardii, Emilii-Romagna, severní Bavorsko a západní Slovinsko a také Berlín, Vídeň a Varšavu.

Podle výzkumníků navíc existuje úzký vztah mezi modely spolupráce v ekologické oblasti a modely spojenými s energetickým přechodem.

Jinými slovy, regiony zapojené do více projektů spolupráce v oběhovém hospodářství jsou také ty, které se účastní většího počtu projektů souvisejících s energetickou účinností, obnovitelnými energiemi a zelenými technologiemi.

V Itálii, Slovinsku a Chorvatsku najdete přední regiony v projektech spolupráce zaměřených na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Italské regiony, zejména Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont, se také vyznačují svou účastí na projektech environmentální spolupráce.

Výzkumníci píší, že trojúhelník Itálie, Slovinsko a Chorvatsko je ústředním bodem spolupráce pro životní prostředí a energetiku ve sledovaném regionu. (Ansa).

READ  V zahraničí prošlo výcvikem více než 20 000 ukrajinských vojáků

Všechna práva vyhrazena © Copyright ANSA