Arménská monitorovací služba zkoumá české zkušenosti v oblasti sledování

Arménská monitorovací služba zkoumá české zkušenosti v oblasti sledování

V Praze se uskutečnila studijní návštěva pracovníků Probační služby a Ministerstva spravedlnosti Arménie, kde se setkali se zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby a několika nevládních organizací.

Během návštěvy členové delegace uskutečnili řadu setkání s úředníky v oblasti probace, což jim umožnilo lépe porozumět řadě záležitostí, jako jsou zprávy před odsouzením a před propuštěním, mediace a převoz událostí. Nástroj pro hodnocení programů a rizik a potřeb, typy rehabilitačních programů realizovaných pro příjemce ve zkušební době, program dalšího vzdělávání pro probační pracovníky a také poznatky z používání elektronického monitorovacího systému a elektronického systému správy případů v České republice.

V rámci návštěvy členové delegace navštívili také Rubicon a Romodrom, dvě nevládní organizace aktivně spolupracující s Monitorovací a mediační službou ČR (), kde probíhaly aktivní diskuse a výměna zkušeností o získaných zkušenostech i na výzvy nastaly. V Komunitním centru Rubicon a parku Kotlaska byla uspořádána exkurze do terénu.

Delegace se také setkala se zástupci Vězeňské služby ČR a projednala otázky jako je fungování středisek odborné přípravy v rámci vězeňského systému (vzdělávání vězňů a jeho charakteristika, vzdělávací programy, hledání zaměstnání se vzděláváním vězeňské služby, spolupráce s externími subjekty atd.). .), programy zacházení s vězni, rehabilitační programy a příprava na propuštění a spolupráce s Českou monitorovací a mediační službou a spolupráce s nevládními organizacemi.

Očekává se, že informace získané během návštěvy pomohou Arménské monitorovací službě pokračovat v zavádění nových nástrojů a jejich úspěšné implementaci.

Studijní návštěva se uskutečnila od 7. do 10. listopadu 2022 v rámci projektu „Podpora rozšíření monitorovací služby v Arménii“ financovaného v rámci Akční plán Rady Evropy pro Arménii 2019-2022.

READ  Česká republika není členem zákazu spalovacích motorů v EU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *