Byla nalezena planeta velikosti Země obíhající blízkou hvězdu, která přežije Slunce o 100 miliard let

Byla nalezena planeta velikosti Země obíhající blízkou hvězdu, která přežije Slunce o 100 miliard let

Astronomové objevili planetu velikosti Země, která je zasypána tolika radiací, že její atmosféra už dávno erodovala a zůstala holá. Život, jak jej známe, by na tomto horkém světě nemohl existovat, ale astronomové se o něj zajímají z jiného důvodu: Je možné, že poprvé budou moci studovat vesmír. geologie Pro planetu mimo naši sluneční soustavu.

Nově objevené Exoplaneta, zvaná SPECULOOS-3 b, je kamenná planeta asi 55 světelných let od Země. Svou hostitelskou hvězdu obíhá každých 17 hodin, ale dny a noci na této planetě jsou nekonečné. Astronomové mají podezření, že planeta je slapově vázána ke své hvězdě, jako Měsíc k Zemi. Jediná denní strana je vždy obrácena ke hvězdě, zatímco noční strana je uzamčena ve věčné temnotě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *