Česká ekonomika se dostává do pasti středních příjmů – EURACTIV.com

Česká ekonomika se dostává do pasti středních příjmů – EURACTIV.com

Nová studie zjistila, že Českou republiku čeká největší zlom ve své novodobé historii, protože vyčerpala všechny dosavadní růstové motory, ztratila konkurenční výhody a dostala se do takzvané pasti středních příjmů.

Studii české konkurenceschopnosti provedla Hospodářská komora ČR. Podle zjištění zprávy může zemi čelit delší ekonomická stagnace a zpomalení růstu mezd a životní úrovně. Studie také zjistila, že dosažení další konvergence s úrovní vyspělejších evropských zemí bude při současné struktuře ekonomiky komplikované.

„Pokud bude ekonomika pokračovat v konvergenci a dosáhne úrovně západních zemí, bude muset uniknout z pasti středních příjmů, to znamená přejít k produkci s vyšší přidanou hodnotou. V takové situaci je možné zůstat konkurenceschopnou až do relativně dražší pracovní síla.“

Problém české ekonomiky je ale podle odborníků dnes v tom, že generuje jen nízkou přidanou hodnotu.

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je vytvořená přidaná hodnota jedna z nejnižších v EU, Česká republika je na 24. místě z 27 zemí. Ekonomika se zatím nevymanila z pasti středních příjmů, protože se jí nepodařilo přejít k výrobě s vyšší přidanou hodnotou.

Hospodářská komora ČR proto vyzývá k podpoře investic a inovací.

Stát musí hrát důležitou roli ve změně tohoto trendu. Kromě strategických investic do energetiky, dopravy, datových a dalších infrastrukturních projektů hrají zásadní roli investice do vědy, výzkumu a vzdělávání. Zajcek poznamenal, že stát by měl také stimulovat firmy k inovativním aktivitám.

Zatímco výdaje českých firem na výzkum a vývoj jako podíl na HDP dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2021, a to 1,25 % HDP, stále jsou pod průměrem EU, který je přibližně 1,5 %.

(Anita Zachová | EURACTIV.cz)

Přečtěte si více s Euractiv

READ  Neeraj Chopra líčí další historii a stal se šampionem Diamantové ligy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *