Česká obchodní mise na Maltě

Česká obchodní mise na Maltě

Česká podnikatelská delegace navštíví 11. července Maltu, kde se setká s maltským podnikatelským sektorem.

Mise bude na Maltě v rámci oslav 40. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Maltou a Českou republikou a oživení od té doby navázaných obchodních kontaktů.

Česká republika je s Maltou dlouholetým obchodním partnerem a mnoho maltských společností má dobré zkušenosti s obchodními vztahy se svými českými partnery. Přestože se věci od doby, kdy české země vytvořily plně liberalizovanou ekonomiku a staly se plnoprávným členem Evropské unie, radikálně změnily, příležitosti pro podnikání nabraly jiný směr než primární dovoz výrobků/zboží do podniků zaměřených na služby. sektory. Česká republika, známá svou převahou v technických a inženýrských znalostech, je připravena předat tyto znalosti maltským podnikatelům, kteří mohou mít zájem o navázání partnerství na Maltě a ve třetích zemích.

Česká podnikatelská mise bude zahrnovat podnikatele z finančního, energetického, realitního, investičního, cestovního, turistického a mediálního sektoru.

Součástí mise budou také představitelé Czech Trade (Česká organizace na podporu obchodu), Czech Tourism (Česká centrála cestovního ruchu) a Federace českého průmyslu a budou navazovat kontakty se svými protějšky na Maltě.

Tato mise navazuje na maltskou podnikatelskou misi, která navštívila Prahu v září loňského roku. Následně vzbudil velký zájem zejména český finanční sektor, a tak velká část této české mise na Maltu je finančně spjata.

Ministerstvo financí, hospodářství a investic prostřednictvím Maltské nadace bude 11. června v 10:00 ve svém sídle v San Gwannu hostit českou podnikatelskou delegaci, kde proběhne prezentace o podnikání s Českou republikou a následně networkingové setkání. Recepce pořádaná Velvyslanectvím ČR v Římě a osobní setkání s maltskými podnikateli. Maltský úřad pro finanční služby a Maltský finanční úřad rovněž misi plně podpořily a budou hostit členy mise z finančního sektoru za účelem prezentace a vytváření sítí pro maltský sektor finančních služeb na burze cenných papírů ve Vallettě na stejném místě. den. 11. června ve 14 hodin

READ  Smrash zavádí nové centrum aplikací

Více informací a přihlášení na jednotlivá setkání se členy České podnikatelské mise je možné provést na tel. 2141 3893, 2141 2807, 2141 7428 nebo na emailu [email protected].

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *