Česká online kampaň na podporu LGBT Romů říká, že život je „příliš krátký na to, abychom nenáviděli naše děti“

„Udělal jsem hroznou věc“ je název osvětové kampaně, kterou v České republice vyrábí ARA ART, organizace, která se dlouhodobě zasazuje o svobodu gayů, lesbiček, bisexuálů a transgenderů (LGBT+). práv. (Foto: ARA ART)

“Udělal jsem hroznou věc” (Udělal jsem hroznou věc) je název vaší kampaně nyní umění organizace v České republice. Skupina již delší dobu upozorňuje na problém vícenásobné diskriminace příslušníků romské LGBT menšiny.

Účelem kampaně je zvýšit povědomí o problematice vícenásobné diskriminace, neboť ji česká legislativa neřeší. Kampaň zároveň cílí na samotnou romskou komunitu, pro kterou zůstávají sexuální menšiny tabu.

Kampaň pojednává o skutečných příbězích a představuje jeden z nich prostřednictvím hry malý film (Titulky jsou k dispozici v několika jazycích online.) Prostřednictvím organizace také poskytuje poradenství LGBT+ členům romské komunity a jejich rodičům Tato stránka je online.

LGBT+ členové romské menšiny se často potýkají s diskriminací nejen ze strany většinové komunity z důvodu etnického původu či sexuální orientace, ale také ze strany romské komunity, jejíž velmi tradiční část je tabu. Někdy jsou LGBT+ Romové a Romky vyhoštěni z celé své komunity, včetně rodin, a skončí tak bez domova a bez členů rodiny nebo přátel, kteří by jim pomohli.

Video

ARA ART vydala online krátký film založený na skutečných událostech na webu www.udelaljsemhroznouvec.cz. Film, který vznikl v římském jazyce, cílí na romskou komunitu jako takovou a hodlá otevřít diskusi a posunout vnímání lidí různé sexuální orientace z roviny tabuizace do roviny akceptace a plného objetí LGBT+ členů romská rodina.

“Tématu LGBT+ příslušníků romské menšiny se věnujeme od roku 2012. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu, ale osvěty není nikdy dost. Ročně nás kontaktuje kolem 400 LGBT+ Romů a Romů z celé ČR. v naší poradně Témata, kterými se často zabýváme, jsou šikana v rodině, strach z vycházek, sociální kontrola a v neposlední řadě bohužel vyhánění z celých komunit včetně rodné rodiny.Například začátkem léta telefonát Mladý muž se dožadoval poradny, jehož rodina ho vyhodila na ulici s ničím jiným než s igelitovou taškou, aby si nechal své věci poté, co se dozvěděl, že je gay. Některé tradiční cikánské hodnoty jsou dobré, ale některé je třeba změnit. v případě LGBT + Romů je to naprosto nezbytné Nemělo by to být Rozdílná orientace je katalyzátorem negativní reakce rodiny. Proto radíme rodičům, kteří si s odchodem dítěte nevědí rady,“ říká David Tišer, ředitel ARA ART.

READ  Česko dostává druhou šanci v kvalifikaci

Online osvětová kampaň vzniká jako součást širšího a komplexnějšího projektu s názvem „Zviditelnění LGBT Romů“, podporovaného programem Evropské unie Práva, rovnost a občanství a realizovaným ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Různorodá síť mládeže v Maďarsku a KAM KRÁČÍŠ na Slovensku. Projekt reaguje na kritickou situaci LGBT+ romské menšiny, jejíž příslušníci jsou jako terče různých forem znevýhodnění a vícenásobné diskriminace vyloučeni z inkluzivních opatření a politik.

Okrajové postavení této komunity zvyšuje jejich zranitelnost a zvyšuje riziko, že budou zažívat nenávistné projevy, stigmatizaci, homofobii a obecně nepřijetí ze strany romské i neromské komunity. Zastírání odlišné sexuální orientace a genderové identity je proto jedinou možností, jak se bránit církevnímu vyloučení či sociální izolaci od romského světa.

Z tohoto důvodu je nutné zvýšit úsilí o odstraňování veřejně známých bariér a zintenzivnit zásahy v oblasti těchto osob k prosazování a hájení jejich práv jak na místní úrovni, tak na úrovni EU. „Chceme zintenzivnit multisektorovou spolupráci, vytvořit síť mezi romskými nevládními organizacemi, akademickou obcí, vzdělávacími institucemi a státními orgány tak, abychom společně našli nová metodická řešení, která přispějí k řešení vícenásobné diskriminace nejen v ČR, Maďarsku a Slovensko, ale v celém evropském regionu.V Evropě žije 1,5 milionu LGBT+Romů a Romů a neexistuje pro ně žádná cílená odborná pomoc.Věříme, že tímto projektem dosáhneme bodu, kdy ředitel ARA ART řekl instituce a zúčastněné strany se shodují, že taková vícenásobná diskriminace je problémem společného evropského zájmu a že je nutné jej systematicky řešit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *