Česká republika Aktualizace Historie Cíl Geoúložiště: Odpady a recyklace

13. ledna 2023

Česká vláda uvedla, že bude usilovat o dodržení termínu EU pro provozování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva do roku 2050 – uvedla však, že bude nadále nastolovat otázku revize tohoto termínu.

Dojem umělce z roku 2020, jak navrhnout web (Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

V roce 2020 zveřejnila česká vláda seznam čtyř potenciálních lokalit do užšího výběru – Hradec a Horca, které se nacházejí v centrální oblasti země; Březový potok, na jihozápadě; a Janoch u jaderné elektrárny v Temelíně – a nastínil plány provozu zařízení do roku 2065, ale od té doby se uplatňují klasifikační pravidla EU, která zahrnují požadavek, aby země, které chtěly klasifikovat jadernou energii jako udržitelnou investici, potřebovaly mít hlubinnou geologickou nádrž připravenou k provozu do roku 2050.

Ministr průmyslu a obchodu Joseph Sekela předložil kabinetu přepracované plány, které stanovily harmonogram výběru konečného místa pro depo do konce roku 2030 s dalším geologickým testováním k potvrzení výběru, následným podáním žádosti a získáním potřebných povolení koncem 40. let 20. století.

Plány, které ve středu podpořil kabinet, obsahovaly příslib, že definitivní lokalitu budou muset schválit obě komory Parlamentu ČR, a zároveň zřídí pracovní skupinu, která zajistí pravidelnou komunikaci s vybranými regiony.

Sekela řekl:Projekt hlubinného úložiště je stejně jako Bezpečný systém nakládání s radioaktivními odpady nedílnou součástí provozu stávajících i plánovaných jaderných zdrojů. Zákon o hospodaření související s hlubinnými sklady rozšíří práva obcí i termíny pro posílení kontroly kvality procesů z jejich strany. Návrhem zákona posílíme zákonnost výběru místa hlubokého skladu.“

Součástí balíčku opatření dohodnutého na jednání bylo i rozhodnutí vlády, které „zavazuje Českou republiku ke splnění technických kritérií prezentovaných klasifikací Evropské unie pro udržitelné investice v sektoru jaderné energetiky“.

READ  Předseda vlády oznámil, že Česká republika podporuje vstup Chorvatska do Schengenu

Sekela uvedl: „V zájmu zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti zvýšením podílu jaderné energie v rámci dekarbonizace bude Česká republika usilovat o průběžné plnění ratingových kritérií pro výstavbu hlubinného zásobníku v roce 2050, pokud budou nadále platit. po pravidelných kontrolách Evropskou komisí a požadujeme Revizi termínu tak, aby se kritéria přiblížila potřebám členských států včetně České republiky. I v rámci pravidelného přezkumu norem si budeme nadále zachovávat svůj postoj vůči Komisi, který sdílí mnoho členských států, jako je Nizozemsko, Polsko a Slovensko.“

Součástí schválených opatření bylo i posílení Úřad pro skladování radioaktivních odpadů (SURAO), který by pomohl „urychlit proces podle klasifikace EU“. Ředitel SURAO Lukas Vondrovich uvedl, že žádosti budou podány „v nadcházejících týdnech“ související s geologickými pracemi jako součást procesu výběru „konečné lokality a rezervy pro hlubinnou nádrž“.

Použité jaderné palivo je v současnosti skladováno v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, které provozuje státní Skupina ČEZ. Česká republika má v současné době šest jaderných reaktorů, které vyrábějí asi třetinu její elektřiny, ale má plány na nové reaktory v obou lokalitách a zavádí malé modulární reaktory, zpočátku v Temelíně.

Zkoumal a napsal World Nuclear Energy NewsNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *