Český spisovatel získal cenu Vietnamské národní informační služby | kultura – sport

Český spisovatel získal cenu Vietnamské národní informační službyVietnamský velvyslanec Tai Xuan Dong (vlevo) předává cenu Karlu Sisovi, prezidentovi České republiky úředníksdružení. (Foto: VNA)

Praha (VNA) V hod. převzal cenu útěchy Karel Sýs, předseda Obce spisovatelů ČR Sedmé národní ocenění zahraniční informační služby Jako uznání jeho přínosu k popularizaci vietnamské kultury v Česká republika Stejně jako podpora kulturní výměny mezi oběma zeměmi.

Sbírka českých vietnamských a českých vietnamských básní byla upravena Sysem a spisovatelem a překladatelem Do Ngoc Viet Dungem (Do.honza).

762stránková dvojjazyčná kniha, která zahrnuje díla mnoha slavných básníků, jako jsou To Huu, Xuan Dieu nebo Jaroslav Seifert, byla oceněna na 7. ročníku National Foreign Press Award. Vydalo jej nakladatelství Vietnam Writers Association Publishing House.

Dne 17. srpna uspořádala vietnamská ambasáda v České ambasádě slavnostní vyznamenání pro českého spisovatele.

Vietnamský velvyslanec Tai Xuan Dung na akci vyjádřil uznání za přínos Sys k šíření vietnamské kultury a literárních děl v České republice, který pomohl upevnit vztahy mezi oběma zeměmi.

Český spisovatel ze své strany řekl, že získat cenu bylo velkou ctí.

Bylo obtížné překládat z češtiny do vietnamštiny a naopak, což vyžaduje spolupráci mnoha kolegů, řekl s tím, že kulturní výměna prohloubí porozumění mezi Českou republikou a Vietnamem.

Organizační rada 7. ročníku Národní ceny za externí informační služby obdržela více než 1 000 příspěvků ve 14 jazycích, které byly publikovány jako články v tištěných a internetových novinách, na webových stránkách licencovaných příslušnými agenturami, v rozhlasovém a televizním vysílání, v tisku a fotografiích krajiny a knihy.

Bylo oceněno 102 nejlepších příspěvků, včetně jedné zvláštní ceny, 10 prvních, 19 druhých, 29 třetích a 43 cen útěchy.

VNA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *