ČEZ takto: ČEZ se stává první českou společností, která si nechala ověřit své klimatické cíle

23. 6. 2022

ČEZ se stává první českou společností, která má ověřené klimatické cíle

Plán Skupiny ČEZ snížit emise z výroby elektřiny do roku 2030 na polovinu schválila celosvětově uznávaná expertní iniciativa SBTi. ČEZ je první českou společností, která získala oficiální certifikaci, že stanovené cíle největší české energetické společnosti jsou v souladu s Pařížskou dohodou o omezení globálního oteplování. Mezinárodní ověřování cílů dekarbonizace podniků se stalo požadavkem bank, pojišťoven a investičních fondů.

Skupina ČEZ předložila své dekarbonizační cíle k posouzení a validaci SBTi (Science-Based Targets Initiative), která zajišťuje expertní hodnocení klimatických cílů na základě nejnovějších vědeckých poznatků. SBTi je podporován celosvětově uznávanými institucemi, jako je Organizace spojených národů, Světový fond na ochranu přírody a CDP. Více než 3000 společností zaregistrovalo své klimatické cíle v rámci iniciativy.

Validace SBTi potvrdila, že plánovaná dekarbonizační strategie ČEZ splňuje podmínky Pařížské dohody o omezení globálního oteplování na méně než 2°C. Skupina ČEZ se stala první českou společností, která získala ověření cíle snížení emisí od SBTi.

„Naše cíle v oblasti snižování emisí nyní získaly mezinárodní uznání. Obecně řečeno, skutečnost, že přispíváme k plnění globálních závazků v oblasti klimatu a tím ke zmírňování změny klimatu, již není jen tvrzením EEZ, ale tvrzením, že potvrdila i globální komunita odborníků. Je to pro nás důležitý signál, že jsme Vision 2030 nastavili správně,říká Daniel Bennis, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ.

Validace SBTi je také důležitým ukazatelem v ESG: vyžaduje ji rostoucí počet finančních institucí, jako jsou banky a pojišťovny, stejně jako velké investiční společnosti (jako Blackrock, JP Morgan AM, BNY Mellon, Capital Management, Goldman Sachs AM) a financuje společné a akcionáře.

„Získání tohoto ověření je sice důležitým milníkem, ale neznamená to, že jsme teď udělali svůj domácí úkol a můžeme si takříkajíc postavit nohy nahoru. Požadavky bank a investorů jsou stále přísnější a my chceme zachovat místo mezi lídry v této oblasti připravujeme Již na druhý krok, jehož prostřednictvím se budeme snažit vyhodnotit ambicióznější plán SBTi, který splní nejpřísnější cíl udržet globální oteplování na úrovni 1,5 °C,“ dodává Beneš.

READ  Slovinsko chce, aby se summit EU -Západní Balkán stal pravidelným prvkem - EURACTIV.com

„SBTi je ve svých certifikacích velmi přísná. Jsme velmi potěšeni, že jsme naše certifikace obdrželi rok po oznámení nové vize zaměřené na standardy ESG. Je to jasný signál pro naše zainteresované strany, že to s dekarbonizací myslíme opravdu vážně.“ říká Katchina Bohuslavová, vedoucí oddělení udržitelnosti a vedoucí kanceláře ESG ve společnosti ČEZ.

SBTi hodnotila plán ČEZ na snižování emisí skleníkových plynů ve všech třech kategoriích. ČEZ v rámci má plán snížit emisní náročnost o více než polovinu, z 0,38 tuny CO2eq/MWh v roce 2019 na 0,16 v roce 2030. V kategorii 3 (nepřímé emise související s činností společnosti, které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu nebo vlastnictví společnosti), ČEZ chce snížit emise o 30 %.

SBTi – SBTi je iniciativa, která identifikuje a podporuje ambiciózní vědecké přístupy ke stanovování klimatických cílů, poskytuje technickou a odbornou podporu společnostem, které si přejí stanovit klimatické cíle, a nezávisle vyhodnocuje tyto navrhované podnikové cíle. Více než 3 200 společností z celého světa aktuálně zaregistrovalo své klimatické cíle u SBTi. Iniciativa je výsledkem spolupráce mezi mezinárodními subjekty CDP (nezisková charitativní organizace, která provozuje globální informační systém pro investory, podniky, města, země a regiony za účelem řízení jejich dopadů na životní prostředí) a organizací United Nations Global Compact ( pakt na podporu podniků a společností po celém světě, aby zaváděly udržitelná a společensky odpovědná opatření a podávaly o nich zprávy), World Resources Institute (globální nezisková organizace, která spolupracuje s politickými, obchodními a občanskými vůdci na výzkumu, navrhování a zavádění praktických řešení, která zlepšují životy lidí a zároveň umožňují přírodě vzkvétat) a World Wildlife Fund (mezinárodní organizace zaměřená na zachování biologické rozmanitosti a udržitelné využívání přírodních zdrojů) snižují znečištění a zastavují změnu klimatu).

Alice Horáková, Mluvčí ČEZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *