Dokument: Výmluvy, které nepomohly André Babisovi. Výhradně v českém jazyce

Předstíráte, že to kompenzujete, ale ve skutečnosti jste křivky.

Těmito slovy lze shrnout obsah hlavního dokumentu, který český zástupce obdržel na konci října v Bruselu.

Toto je dopis Evropské komise reagující na informace českých orgánů o tom, jak budou nakládat s konečnými výsledky auditu zaměřeného na předsedu vlády Andreje Babiše.

A tak téměř rok po vypracování závěrečné zprávy zůstávají auditoři, kteří zkoumali dotace Agrofertu a roli českého předsedy vlády při rozdělování evropských peněz, nedotčeni. „Pan Babis kontroluje společnosti skupiny Agrofert. Jako státní zaměstnanec pan Babis porušil (a nadále porušuje) zákon týkající se střetu zájmů,“ uvádí se na druhé straně dopisu.

Dále obsahuje 240 stran příloh s podrobnými argumenty české strany hájící předsedu vlády, Agroverta a českých orgánů a bruselských úředníků hájících obranu v klíčových bodech.

Stejně jako v případě úvodní zprávy z května loňského roku, závěrečné zprávy o auditu z konce loňského roku, i tentokrát poskytl seznam zpráv odborný překlad dokumentu.

První část je stejný dopis adresovaný stálému představiteli České republiky při Evropské unii. Na osmi stránkách shrnuje obsah více než dvou set stránek.

Hlavní zpráva je jasná. „Současnou situaci lze považovat za adekvátně vyřešenou (a v souladu s článkem 61 finančních předpisů z roku 2018), pokud se ustanovení § 4c zákona o střetu zájmů vztahují na společnosti AGROFERT,“ uvádí se na straně 3.

Přeloženo z úředního jazyka: Pokud Agrofert nedostane ani euro z podpůrných programů pro obchodní inovace, které byly předmětem tohoto auditu, pak bude vše vyřešeno za nás a Andre Babisch si v něm může udržet svůj vliv.

Poté přichází druhá část profesionálního překladu s první a nejdůležitější přílohou. Právě ten se podrobně zabývá střety zájmů Andreho Babise.

Mimo jiné tvrdí, že Evropská komise nepřiměřeně přistupuje k výkladu vnitrostátního práva, když vysvětluje, jak se česká pravidla pro střety zájmů uplatňují ve vztahu k předsedovi vlády Andrzejovi Babisovi a skupině Agrovert.

Auditoři EU to odmítají z důvodu, že se jedná o peníze a pravidla EU, a proto mají právo interpretovat zákony, aby zajistili soulad s evropskými pravidly.

České orgány rovněž tvrdí, že samotné svěřenské fondy nelze považovat za dohlížený a kontrolovaný subjekt. Zpochybňují také příliš přísný výklad komise o tom, o čem je střet zájmů, a že v době, kdy zákon umožňuje více výkladů, by měl být použit mírnější výklad „obviněného“.

Všechny argumenty české strany a evropské odpovědi lze nalézt v přeloženém dokumentu.

U „silnějších“ stránek podrobně analyzuje příloha 2 jednotlivé projekty a operační programy, z nichž je Agrovert podporován. Je pozoruhodně technický, pokud jde o argumenty obou stran. Dalšími třemi dodatky jsou tabulky doprovázející jednotlivé projekty. Můžete si jej prohlédnout na tomto odkazu v angličtině:

V tuto chvíli redaktoři nepovolili překlad seznamu zpráv.

Čtenářům ji bude moci představit až po novém roce. Oficiální překlad bruselského dokumentu je zatím naplánován na leden. Redakce se pokusí jej získat, kromě klíčových předchozích dokumentů týkajících se střetu zájmů Andrého Babise.

Když česká strana obdrží tento oficiální překlad, bude mít tři měsíce, aby znovu informovala Výbor o pokroku dosaženém při řešení obtíží vyplývajících z neustálé kontroly Andreje Babise nad Agrofertem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *