Evropský hospodářský a sociální výbor projednává priority příštího předsednictví České republiky v Evropské unii

Na jednání kanceláře Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Praze představil český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Beck priority budoucího českého předsednictví Evropské unii. Ministr se také připojil ke členům Evropského hospodářského a sociálního výboru na sympoziu o udržitelné a dostupné energii pro Evropskou unii.

Evropská unie potřebuje bezpečné dodávky energie. To byl vzkaz českého ministra pro evropské záležitosti, Mikuláš Beck, jak je Vystoupil před členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na schůzi předsednictva v Praze dne 28. dubna 2022.

S odkazem na vývoj krize na Ukrajině řekl: „Zajištění přístupu k dostupným, udržitelným, ale také spolehlivým zdrojům energie bude jednou z největších výzev, kterým kdy EU čelila.“

Pan Beck odhalil pět potenciálních politických priorit pro příští české předsednictví v Radě Evropské unie a zdůraznil, že středem pozornosti bude zelená a digitální transformace, ale také – ve světle nedávných událostí – bezpečnost.

Příští české předsednictví Evropské unii – ovlivněné válkou na Ukrajině

Pod heslem „Evropa jako mise“ podle českého spisovatele a hlavy státu Václav Havel České předsednictví Evropské unie se v Cáchách zaměří na:

1) zvládání uprchlické krize a krize po zotavení na Ukrajině – přijetí přístupu, který kombinuje ekonomickou pomoc se strukturálními reformami na Ukrajině a podporu standardního postupu při kandidatuře do Evropské unie;

2) Energetická bezpečnost v Evropě – práce na mechanismu, který zajistí spravedlivý podíl zdrojů energie mezi členskými státy EU a zintenzivnění investic do obnovitelných zdrojů;

3) Posílení evropské obranyschopnosti a kybernetické bezpečnosti – EU a NATO se musí doplňovat;

4) strategická odolnost evropského hospodářství – podpora inovací a konkurenceschopnosti a snižování závislosti na nepřátelských režimech;

5) Odolnost demokratických institucí – Zaměření na svobodu médií, transparentnost financování politických stran v Evropské unii a právní stát.

READ  What we know about new PPP loans for small businesses

V diskusi členové Evropského hospodářského a sociálního výboru vyzvali ministra, aby zvýšil podporu Evropské unie a národních vlád organizacím občanské společnosti. Organizace občanské společnosti stály přímo v první linii humanitární krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu a potřebovaly naléhavou a hmatatelnou podporu.

Dalším hlavním tématem diskuse byla evropská solidarita. Dovoz energie z Ruska bude možné zastavit pouze tehdy, budou-li všechny členské státy EU držet pohromadě a sdílet dostupné zdroje energie.

Řada řečníků také varovala před ignorováním sociálních aspektů během předsednictví v Radě ČR ve druhé polovině roku 2022. S rostoucími cenami energií a potravin roste chudoba a ohrožuje sociální soudržnost.

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru rovněž vyzvali k iniciativám na podporu inovací, které jsou zásadní pro rozvoj podnikání a posílení ekonomiky, a zdůraznili zejména potřebu investovat do obnovitelných energií.

Správný mix udržitelné a dostupné energie pro budoucnost Evropské unie

Na sympoziu o optimálním energetickém mixu pro udržitelnou a dostupnou energii, které se konalo odpoledne, významní řečníci hodnotili potenciál různých zdrojů energie pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu do roku 2050.

Vedoucí EHSV Krista Schwingová Poznamenal, že je zásadní snížit závislost EU na energii ze třetích zemí. Cestou vpřed byla diverzifikace zdrojů energie a zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie.

„Vzhledem k válce na Ukrajině nebyly důvody pro rychlý přechod k čisté energii, snížení energetické závislosti EU na třetích stranách a diverzifikace našich energetických zdrojů s větším využitím domácích a obnovitelných zdrojů energie nikdy silnější a jasnější,“ uvedla. . .

Klíčem k úspěchu bude: decentralizovaný přístup k energii, lepší konektivita, cílená místní opatření a fiskální pobídky a snížení administrativní zátěže. K zajištění úspěšné transformace musí organizace občanské společnosti hrát klíčovou roli při definování a provádění politik.“

René NadellaNáměstek ministra průmyslu a obchodu ČR zdůraznil, že pilíř energetické bezpečnosti musí doprovázet pilíř environmentální udržitelnosti a cenové dostupnosti.

READ  České orgány jsou obviněny z případu podvodu v hodnotě 63 milionů dolarů

Hlavním poselstvím byla solidarita mezi členskými státy EU v přístupu ke zdrojům energie Vladimír Špidlabývalý komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

z jeho strany, Petr Zahradník Od českého Ministerstva pro evropské záležitosti o tom, jakou důležitou roli mohou energetická společenství v budoucnu sehrát lokálně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *