Inženýři Caltech vyvinuli neobvykle tvrdý nový materiál

Inženýři Caltech vyvinuli neobvykle tvrdý nový materiál

Složité materiály, vyrobené z polymerů, vykazují pevnost v tahu mnohem lepší než nekomplikované, ale strukturálně identické materiály, včetně materiálů, ve kterých jsou jednotlivé prameny spíše propleteny než zauzleny. Kredit: California Institute of Technology

Inženýři Caltech udělali zásadní průlom v oblasti nano- a nano-inženýrských materiálů vytvořením nového materiálu sestávajícího z mnoha vzájemně propojených nekonečně malých uzlů.

Ve srovnání s materiály, které jsou strukturálně podobné, ale nezapadají do sebe, přítomnost uzlů v tomto novém materiálu výrazně zvyšuje jeho odolnost tím, že mu umožňuje absorbovat více energie a více se deformovat, než se vrátí do původního tvaru bez jakéhokoli poškození. Tyto komplexní nové materiály mohou najít uplatnění v biomedicíně i v leteckých aplikacích díky své robustnosti, potenciální biokompatibilitě a vysoké deformovatelnosti.

Schopnost překonat obecný kompromis mezi deformací materiálu a houževnatostí v tahu [the ability to be stretched without breaking] nabízí nové způsoby, jak navrhovat zařízení, která jsou flexibilní, vysoce odolná a mohou fungovat v extrémních podmínkách,“ říká bývalý postgraduální student Caltech Widianto P. Moestopo je hlavním autorem článku o[{“ attribute=““>nanoscale knots that was published on March 8 in Science Advances.

Moestopo helped develop the material in the lab of Julia R. Greer, the Ruben F. and Donna Mettler Professor of Materials Science, Mechanics and Medical Engineering; Fletcher Jones Foundation director of the Kavli Nanoscience Institute; and senior author of the Science Advances paper. Greer is at the forefront of the creation of such nano-architected materials, or materials whose structure is designed and organized at a nanometer scale and that consequently exhibit unusual, often surprising properties.

Microscale Knots Strength Test

The tensile strength of a material constructed with microscale knots (left), compared to that of a material that lacks knots but is otherwise structurally identical (right). Credit: Caltech

“Embarking on understanding how the knots would affect the mechanical response of micro-architected materials was a new out-of-the-box idea,” Greer says. “We had done extensive research on studying the mechanical deformation of many other types of micro-textiles, for example, lattices and woven materials. Venturing into the world of knots allowed us to gain deeper insights into the role of friction and energy dissipation, and proved to be meaningful.”

Each knot is around 70 micrometers in height and width, and each fiber has a radius of around 1.7 micrometers (around one-hundredth the radius of a human hair). While these are not the smallest knots ever made—in 2017 chemists tied a knot made from an individual strand of atoms—this does represent the first time that a material composed of numerous knots at this scale has ever been created. Further, it demonstrates the potential value of including these nanoscale knots in a material—for example, for suturing or tethering in biomedicine.

The knotted materials, which were created out of polymers, exhibit a tensile toughness that far surpasses materials that are unknotted but otherwise structurally identical, including ones where individual strands are interwoven instead of knotted. When compared to their unknotted counterparts, the knotted materials absorb 92 percent more energy and require more than twice the amount of strain to snap when pulled.

The knots were not tied but rather manufactured in a knotted state by using advanced high-resolution 3D lithography capable of producing structures in the nanoscale. The samples detailed in the Science Advances paper contain simple knots—an overhand knot with an extra twist that provides additional friction to absorb additional energy while the material is stretched. In the future, the team plans to explore materials constructed from more complex knots.

Moestopo’s interest in knots grew out of research he was conducting in 2020 during the COVID-19 lockdowns. “I came across some works from researchers who are studying the mechanics of physical knots as opposed to knots in a purely mathematical sense. I do not consider myself a climber, a sailor, or a mathematician, but I have tied knots throughout my life, so I thought it was worth trying to insert knots into my designs,” he says.

Reference: “Knots are not for naught: Design, properties, and topology of hierarchical intertwined microarchitected materials” by Widianto P. Moestopo, Sammy Shaker, Weiting Deng and Julia R. Greer, 8 March 2023, Science Advances.
DOI: 10.1126/sciadv.ade6725

The study was funded by the National Science Foundation through Moestopo’s Graduate Research Fellowship Program, Caltech’s Clinard Innovation Fund, Greer’s Vannevar Bush Faculty Fellowship, and the Office of Naval Research.

READ  Omicron a testovací logika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *