Mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví)

Podle předběžných údajů v běžných cenách skončila obchodní bilance zboží v lednu 2021 s přebytkem 24,6 mld. Kč, který byl meziročně meziročně vyšší o 7,3 mld. Kč.

Celková bilance mezinárodního obchodu1) Ve zboží2)byl jsem Ovlivněno pozitivně Hlavně meziročním poklesem deficitu obchodní bilance v roce 2006 „Ropa a zemní plyn“ o 3,2 mld. Kč (vliv nižšího importovaného množství) a „potravinářské výrobky“ o 1,8 mld. Kč. Přebytek obchodní bilance se zpracovanými minerálními výrobky vzrostl o 1,3 mld. Kč.

Byla to celková bilance Negativně ovlivněno Prof y – o – y pokles přebytku v „Automobily, přívěsy a návěsy“ mají hodnotu 3,3 miliardy Kč, což je důsledkem poklesu jejich vývozu o 4,7 miliardy Kč. Deficit obchodu s „počítači, elektronickými a optickými výrobky“ se prohloubil o 1,3 mld. Kč.

To jo ,vývoz Snížila se o 0,6% na 303,1 miliardy Kč a Dovoz Pokles o 3,2% na 278,5 miliardy Kč. Leden 2021 měl méně pracovních dnů než leden 2020.

Oproti prosinci 2020, Sezónně očištěno vývoz O 2,0%, zatímco Dovoz O 1,8%. Tento trend ukazuje pokles vývozu (0,9%) a zvýšení dovozu (+ 0,3%).

V lednu 2021 stanovil obchodní bilanci s Evropská unie 273) Členské státy skončily s přebytkem 66,0 miliard Kč, což bylo meziročně o 4,0 miliardy Kč více. Nejvyšší meziroční nárůst přebytku byl zaznamenán v obchodě s Německem (o 2,4 mld. Kč); Kromě toho se schodek obchodní bilance s Polskem snížil o 2,0 mld. Kč. Přebytek obchodní bilance se Slovenskem se naopak snížil o 3,1 mld. Kč.

V lednu 2021, Exportuje do Eurozóna Obě země se na celkovém českém vývozu podílely 65,3%. Dovoz ze zemí eurozóny do České republiky představoval 48,9% veškerého českého dovozu. Na roční bázi se vývoz do eurozóny snížil o 0,3% (0,6 mld. Kč) na 197,8 mld. Kč; Dovoz z eurozóny se snížil o 2,3% (3,2 mld. Kč) na 136,1 mld. Kč. V lednu 2021 česká koruna oslabila vůči euru v průměru na 3,5% ročně-oj.

Obchodní deficit s Země mimo EU27 Ostatní země poklesly o 3,5 mld. Kč na 40,3 mld. Kč. Obchodní bilance s Ázerbájdžánem a Ruskou federací se zlepšila o 2,8 mld. Kč a 1,1 mld. Kč, když se schodek změnil v přebytek.

READ  Škoda Rapid CNG bude brzy uvedena na trh v Indii, potvrzuje Zak Hollis

____________________________________

Systematická poznámka:
Od roku 2020 změnil Český statistický úřad (ČSÚ) terminologii a způsob předkládání údajů. Zahraniční obchod se nyní označuje jako mezinárodní obchod. Údaje založené na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve nazývané „národní koncept zahraničního obchodu“) se od nynějška označují jako „mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví)“. Pojem „přeshraniční zahraniční obchod“ označuje přeshraniční pohyby zboží.
Více informací: https://www.czso.cz/csu/czso/changes-in-in- international-trade-statistics

____________________________________

Poznámky:
1) The Bilance mezinárodního obchodu Je to rozdíl mezi vývozem z České republiky a dovozem do České republiky.
2)The Mezinárodní obchod se zbožím (změna vlastnictví) Odráží exportní a importní výkon české ekonomiky, tj. Také mezinárodní obchodní bilanci České republiky. Měří skutečný obchod se zbožím, který probíhá mezi českými subjekty a zahraničními subjekty, tj. Změna vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) The Evropská unie 27 Od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje společností, které podléhají ohlašovací povinnosti a které neohlásily údaje (neodpověď), byly vypočítány podle přenosů a příjmů hlášených těmito společnostmi v předchozím období. Údaje o společnostech osvobozených od oznamovací povinnosti byly odhadnuty na základě údajů obsažených ve formulářích pro přiznání k DPH. Údaje, které nebyly k dispozici ve formulářích pro vrácení DPH, se odhadují na základě hodnot z předchozího období.

Údaje za roky 2020 a 2021 jsou předběžné. Data do roku 2019 jsou konečná komplexní. Po zveřejnění údajů za referenční měsíc se aktualizuje předchozích šest měsíců. Při zveřejnění údajů za leden, březen a červenec jsou všechny měsíce aktualizovány o nezpracovaná data. Konečné údaje se zveřejňují vždy v září následujícího roku.

Odpovědný prezident ČSÚ: Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky mezinárodního obchodu, telefonní číslo (+420) 274054176, E-mailem: [email protected]
kontaktní osoba: Stanislav Konvichka, vedoucí oddělení obchodní bilance, telefonní číslo (+420) 274054254, E-mailem: [email protected]
Metoda sběru dat: Formuláře pro systém sběru obchodních informací v rámci EU, jednotlivé administrativní dokumenty a formuláře přiznání k DPH
Konec sběru dat: Dvacet pracovních dnů po skončení referenčního měsíce
Následující soubor dat: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Následující tisková zpráva bude zveřejněna na: 8. dubna 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *