Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti a ekonomická aktivita v ČR – leden 2024

Míra zaměstnanosti

Procento zaměstnanců z počtu každý Počet osob ve věku 1 564 let dosáhl v lednu 7,5,4 %. 2024. Oproti lednu vzrostla o 0,2 procentního bodu 2023. Míra zaměstnanosti mužů byla 81,6 %; Míra zaměstnanosti žen byla 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 1 529 let byla 44,2 %, ve věkové skupině 3 049 let 83,5 % a ve věkové skupině 5 064 let 81,0 %.

Obecná míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj celkem Počet zaměstnaných a nezaměstnaných (tj. ekonomicky aktivních) dosáhl v lednu 3,0 %. 2024. Meziročně vzrostla o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů byla 2,5 %; Míra nezaměstnanosti žen byla 3,6 %.

Míra ekonomické aktivity žen Velmi se zvýšil rychle Během posledních tří let, zatímco muži Stagnující. ale, a mezera Rozdíl mezi těmito dvěma tempy je stále tak velký, že i kdyby bylo toto tempo růstu zachováno, ekonomická aktivita žen by dosáhla ekonomické aktivity mužů (podle modelu) nejpozději za rok. 2039 , Výsledky komentuje Dalibor Hall, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu.


Míra ekonomické aktivity

Procento ekonomicky aktivních lidí v celkem Počet osob ve věku 1 564 let dosáhl 77,7 %. Oproti lednu vzrostla o 0,5 procentního bodu 2023. Míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšuje míru ekonomické aktivity žen (71,4 %) o 12,3 procentních bodů.

Mezinárodní srovnání

každý Data Uvedeno v tiskové zprávě My jsme Sezónně. Platí pro věkovou skupinu 1564 let. Vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) provedeného sítí rozhovorů ČSÚ v domácnostech a My jsme Metodicky se liší od administrativního Data Úřad práce ČR ohledně evidovaných uchazečů o zaměstnání (tj. ukazatel procenta nezaměstnaných).

READ  Johnson & Johnson, Czech Beauty, Secker, Medtronic, Xerox Fi, NuVasive, Wright Medical, Orthofix, Globus Medical, Minimally Invasive Medical, Arthrex, Weigao, - The Courier

LFSS Mezinárodně srovnatelná metodika, identifikující zaměstnané a nezaměstnané osoby v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ zasílá pravidelně Data Od VŠPS do Eurostatkterá připravuje měsíční tiskový bulletin o nezaměstnanosti pro členské země EU Evropská unieAle pro věkovou skupinu 1574 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině (1 574 let) byla v ČR v lednu 3,0 %. 2024.

Podle mezinárodní metodiky VŠPS se šetření provádí pouze v soukromých domech; Skupinové ubytovací instituce jako např Dobrý Jako dočasné úkryty My jsme Nebylo zahrnuto.

V přiložených tabulkách 1 a 2 jsou metodicky konzistentní časové řady pro základní ukazatele trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných počínaje r. 1993.

____________________

Poznámky:

Zodpovědná hlava v ČSÚ
: Dalibor Hall, ředitel odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí, Telefonní číslo: (+420) 274 052 694, E-mail: [email protected]

kontaktní osoba
: Petra Drubelkov, jedn Pracovní síla, imigrace a rovné příležitosti, Telefonní číslo: (+420) 274052972, email: [email protected]

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), prováděné ve vybraných domácnostech; Instituce skupinového ubytování My jsme Nebyli zahrnuti do průzkumu. Výsledky LFSS byly shromažďovány do celkem Používají obyvatelé České republiky Data I z populačních statistik v 1. ledna 2023; Odhady počtu lidí žijících mimo soukromé domácnosti byly ve vitálních statistikách odečteny od celkové populace.

Metodické poznámky:
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps

konec Data Skupina: 20 Únor 2024

Koncový základní nátěr Data Zpracování: 26
Únor 2024

Příští tisková zpráva bude zveřejněna dne : 2. dubna 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *