Nová kniha o českých vztazích PH

Velvyslanectví České republiky zahájilo 17. května v Raffles Makati křest Knihy o kulturních a diplomatických vztazích mezi Českou republikou a Filipínami – první svého druhu o bohatém kulturním a historickém dědictví sdíleném mezi Českou republikou a Filipínami.

Kniha o kulturních vztazích a diplomacii, svědectví o pěti desetiletích prosperujících vztahů, byla oslavována jako první svého druhu.

Slavnostní zahájení pod vedením české velvyslankyně Jany Dedevy vedli vysocí vládní úředníci, velvyslanci, diplomaté a další partneři z velvyslanectví.

Velvyslankyně Sedeva ve svém úvodním slovu vyjádřila vděčnost filipínským a českým spisovatelům, kteří se podělili o svůj čas a úsilí při „připomenutí dlouholetého přátelství mezi našimi dvěma zeměmi prostřednictvím knižního projektu“.

Velvyslanec Sedeva dodal, že kniha „nás zve k oživení společné historie mezi Českou republikou a Filipínami a k ​​představě naší společné budoucnosti“. Kniha s názvem „Caipgan-Brateli: česko-filipínský kulturní dialog a diplomacie“ vznikla ve spolupráci mezi českými a filipínskými spisovateli a vědci, kteří o česko-filipínských vztazích rozsáhle psali.

Velvyslankyně Jana Edeva (třetí zleva) vede křest knihy „Caipigan-Batelier: Česko-Filipínský kulturní dialog a diplomacie“. K ní se přidávají (zleva) náměstek ministra Reynaldo Mabago, Ambeth Ocampo, Dalibor Mica, ředitel DFA Juan Paulo Alex, Ryan Ballad a Emmanuel Ayres Jr.

Knihu spolueditovali historik a profesor univerzity Ateneo de Manila, oceňovaný knižní designér Eg Ramos a zástupce vedoucího mise Velvyslanectví České republiky Dalibor Mica Jeden z editorů knihy, Ocampo, poznamenal, že jde o vzrušující pokus pracovat na knižním projektu na vrcholu pandemie a nadějí Vzpomenout si na Čechy a Filipínce a oslavit přátelství mezi Českou republikou a Filipínami.

Mezitím Mika ve své závěrečné řeči poděkoval filipínským spisovatelům za jejich cenný příspěvek k této iniciativě a velvyslanci Sedevovi za umožnění knižního projektu.

Kniha, která je cenným přírůstkem do bohatého repozitáře kulturních publikací velvyslanectví, zachycuje dlouholetý vztah mezi Českou republikou a Filipínami – od příchodu jezuitského misionáře a taxonoma George Josepha Kamela až po celoživotní přátelství mezi Ferdinandem Blumentreitem a Josém. Rizal, který pěstuje, se odráží v silných mezilidských vztazích mezi oběma zeměmi.


Zahájení se časově shodovalo s 50. výročím navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, které je naplánováno na říjen tohoto roku.

READ  Jaishankar jedná s ministry zahraničí České republiky, Slovenska a Rakouska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *