Nový český velvyslanec navštíví Národní sekretariát AGI

Nový český velvyslanec navštíví Národní sekretariát AGI

Ekonomický pátek 28. června 2024

zdroj: Jojo Quison, přispěvatel

Návštěva českého velvyslance byla zdvořilostní návštěvou prezidenta AGI

Prezident Asociace of Ghana Industries (AGI), Dr. Kwasi Ayim Darke, hostil velvyslance České republiky v Ghaně, Jeho Excelenci pana Pavla Bílka a vedoucí obchodu a ekonomiky velvyslanectví paní. Paita Matusikoba.

Návštěva iniciovaná českým velvyslancem měla zdvořilostní pozvání předsedovi AGI a Národní výkonné radě (NEC) a hledání spolupráce na posílení bilaterálních vztahů mezi AGI a ambasádou.

Návštěva také navázala na loňskou návštěvu předsedy vlády ČR pana Petra Fialy v Ghaně, při které AGI podepsalo Memorandum o porozumění s Svazem průmyslu a dopravy ČR, které formalizovalo spolupráci .

Návrhy AGI na oblasti spolupráce zahrnovaly vnitřní a vnější obchodní mise, průzkum trhů se surovinami a hotovými výrobky pro obě země, organizování průmyslových partnerství a vytváření partnerských a investičních platforem pro průmyslová odvětví v obou zemích.

Mezi další klíčoví manažeři na setkání patřili viceprezident odpovědný za malé a střední podniky v AGI, Dr. Grace Amy Obeng, národní pokladník AGI, pan Ralph Aitey, ředitel politiky a výzkumu, pan John Devore, a vyšší vláda a úředníci veřejného sektoru. Ředitel mezinárodních vztahů, pan Humphrey Gogo Quison.

READ  Pražské jaro, Pooja Singh, GGSKC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *