Průzkum HateFree Culture ukazuje, že „čím je Čech mladší, tím je tolerantnější a respektuje lidská práva“

Podle výsledků průzkumu agentury New Media Agency došlo k pozitivnímu posunu v přístupu mladých Čechů k menšinám. Ale taková „tolerance“ nemusí nutně znamenat víru, že takzvané „soužití“ je snadné nebo dokonce žádoucí.

Martina Veverková z Median, která výsledky průzkumu představila na tiskové konferenci začátkem tohoto týdne, uvedla, že romské a muslimské menšiny jsou stále široce považovány za nejvíce „problematické“.

Foto: Radio Prague International

Existují dva základní výstupy. První z nich je, že mladí lidé v cílové skupině průzkumu ve věku 15–30 let jsou ve srovnání se staršími lidmi tolerantnější.

“Druhým klíčovým zjištěním je, že došlo k pozitivnímu posunu mezi lidmi ve věku 21 až 36 let ve srovnání s údaji z roku 2014.”

Když byli účastníci požádáni, aby ohodnotili vztahy mezi většinovou a menšinovou komunitou, většina respondentů uvedla, že „nejproblematičtější“ vztahy byly s Romy, následovali bezdomovci a muslimové.

Židé byli „nejméně problematičtí“, následovali Vietnamci a důchodci, zatímco gayové a lesbičky se umístili na čtvrtém místě.

“Další zajímavé zjištění je, že na otázku, zda mají dostatek informací o tom, jak žijí menšinové skupiny, většina respondentů odpověděla, že ano, pokud jde o Romy a bezdomovce. Ne však, pokud jde o muslimy.”

V případě Romů vnímá soužití jako problém 86 procent respondentů, o 5 procentních bodů nižší než v roce 2014. U muslimů byl odpovídající údaj 47 procent, což je také pokles o 5 procentních bodů. Procento lidí, kteří popsali život s bezdomovci jako problém, zůstalo konstantní na 59 procentech.

Lukáš Hodek |  Foto: Martina Shnibergova, Radio Prague International

Lukáš Houdek, prezident HateFree Culture, říká, že část výzkumu zahrnovala pokládání hypotetických otázek, například zda by respondent raději pronajal byt někomu s českým nebo rumunským jménem.

READ  Český úředník čelí pokárání za podporu Ruska v sociálních sítích - Zakharova - ruská politika a diplomacie

Ve skutečnosti testujeme předpojatost lidí v reálných situacích. A na základě těchto hypotetických otázek bylo zjištěno, co mnoho lidí zajímalo, a to, že na trhu s bydlením a v přístupu k dalším věcem dochází k diskriminaci Romů. “

Podle studie Median téměř polovina respondentů uvedla, že nechtějí, aby Romové byli sousedy nebo se vdali do jejich rodiny. Pozitivní je, že tolerance k rasovému humoru se prudce snížila, stejně jako procento respondentů, kteří věří v určité mýty a stereotypy menšinové skupiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *