První čtení stavebního zákona proběhlo po dlouhé diskusi a opozice dosáhla řady výhrad – ČT24 – Česká televize

První čtení stavebního zákona proběhlo po dlouhé diskusi a opozice dosáhla řady výhrad – ČT24 – Česká televize

Hlavní hlasování ve Sněmovně reprezentantů, z nichž polovina byla kvůli koronavirovým opatřením prázdná, skončilo 31 až 49 a všichni současní členové ANO, SPD, KSČM a ČSSD byli proti změnám pro zástupce zbývajících pěti stran. Pokračuje to, ale výbory dostanou více času na projednání zákona – sto dní. Mezitím budou výbory projednávat pozměňovací návrhy k 58 dalším předpisům, které jsou kvůli stavebnímu zákonu nezbytné.

Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj předložil poslancům místopředseda vlády Karel Havlíček (ve prospěch ANO). Ministra pro regionální rozvoj Clara Dostalova je nakažena virem COVID-19 a je v domácí izolaci, takže nemohla jít do Sněmovny reprezentantů – na vzdálenou debatu odpověděla několika tweety.

Koaliční poslanci se shodli, že Dostalova zástupkyně Marcela Pavlová může vstoupit do debaty, aby odpověděla na konkrétní otázky. Opoziční poslanci se obávali, že při absenci Dostala něco zůstane nezodpovězeno.

Opozice však zůstala kritická. „Nechápu, proč nemůžeme čekat deset dní.“ Šéf parlamentní skupiny pirátů Jacob Michalik, který neúspěšně navrhl odložit debatu, dokud se Dostalova neobnoví, řekl: „Není to něco, co nebude čekat deset dní.“ Domnívá se, že obhajoba zákona ze strany ministra Průmysl, obchod a doprava Havlíček je bezprecedentní, nicméně Havlíček poukázal na to, že z pozice místopředsedy vlády odpovídá i za místní rozvoj.

Michalik a zástupce Dominic Ferry (TOP 09) kritizovali rozhodnutí mít zástupce v komoře jako věc diskuse ohledně procesních pravidel. Uvedl, že prezident nebo veřejný ochránce práv mohou v místnosti hovořit bez váhání, ale nelíbilo se jim, že i se souhlasem zástupců musí mluvit státní úředník.

Od nového stavebního zákona si vláda slibuje, že výrazně urychlí stavební postupy. Podle ministerstva pro místní rozvoj musí větší projekty v průměru získat stavební povolení do jednoho roku od podání žádosti, včetně odvolání a přezkoumání. Získání povolení k výstavbě rodinného domu pak může trvat jen měsíc. Zásadním krokem je změna práce stavebních úřadů. Nově bude integrován do jednotného systému krajských stavebních úřadů pod záštitou Nejvyššího stavebního úřadu. Zároveň by tyto orgány měly být jediným vládním orgánem, s nímž původce jedná. Musí tedy zajistit všechna povolení.

READ  Český hráč plážového volejbalu a americký gymnasta měli pozitivní test na COVID-19 v Tokiu

„Je třeba říci, že se jedná o kompromis, jinak to není možné, jedná se o jeden z nejnaléhavějších zákonů, které máme,“ uvedl při zavádění zákona Havlicek. Návrh je podle něj také důležitý v souvislosti s krizí spojenou s epidemií koronavirů. Naznačil, že čím více vstoupí v platnost, tím více termínů bude zkráceno. Místopředseda vlády je přesvědčen, že zákon je dobře připraven a diskutován. Podle zpravodaje Martina Kolovratnika (ANO) bude zákon podporovat ekonomiku a investice.

Opozice chce v návrhu provést řadu změn

Opozice namítá proti změně v podobě stavebních úřadů a například proti tzv. Vizualizaci souhlasu, což znamená, že pokud se úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, má se za to, že žádosti vyhověl. Šéf pirátů Evan Bartosch tvrdí, že vláda k tomuto návrhu vznáší výhrady. Bartosz se rovněž domnívá, že zákon neplní své ambice, zejména v oblasti digitalizace.

Viceprezident ODS a starosta Libiznice Martin Kubka označil centralizaci stavebních úřadů za „vytvoření nové masivní stavební kanceláře“. Řekl: „Bude mít všechno, co má každá byrokracie, a bude zabaleno, jako každá kancelář, protože je jejich.“ Očekává se, že budou převedeny tisíce úředníků kvůli oddělení od obecních úřadů, což podle něj ohrozí postup stavebních řízení. Domnívá se, že nový zákon místo zjednodušení způsobí komplikace a nakonec více razítek.

Podle Lidové strany Marka Fauboru nechce opozice bránit přijetí zákona, ale na druhé straně chce zachovat fungující stát. Byl by proto rád, kdyby ministerstvo pro místní rozvoj návrh přepracovalo. Stejně jako ostatní členové opozice naznačil, že o návrhu bude diskutovat výbor veřejné správy, nikoli ekonomický. „V hospodářském výboru existují další tlaky,“ dodal Dominic Ferry (TOP 09). Ministerstvo se podle něj snaží učinit rozhodování nepřijatelně ústředním.

Ferry varoval, že „ohledně zákona neexistuje široká shoda“. Domnívá se, že pokud bude stavební zákon schválen, mohl by skončit u Ústavního soudu, což by podle něj vyvolalo nejistotu. Poté starosta Prahy 7 a člen klubu KDU-SL Jan Zeginsky varovali před zákonem a označili jej za „velkou katastrofu pro všechny“. Tisíce komentářů, soudy, obce, města a regiony nás před tímto zákonem varují. Varují před tím stavební úřady a varují je i zkušené stavební úřady.

K ostré kritice stavebního zákona se kromě zástupců starosty Zhezinského a Kubky přidal také starosta Trotnova Ivan Adamik. Byl také nespokojený s tím, že paní Clara Dostalova nebyla jediným nepřítomným ministrem. Vládu zastupoval ve Sněmovně reprezentantů pouze Karel Havlicek, kde seděl v kabinetu sám zástupce žadatele Lubomír Zorálek (ČSSD). Adamec mezitím očekával, že se k některým částem zákona budou moci vyjádřit i jiní ministři než Dostálová.

READ  Český ministr obrany vyzývá k vystoupení z OSN poté, co rezoluce ignorovala rukojmí Hamásu

Podle viceprezidentky STAN Věry Kovářové návrh zákona velmi vágně upravuje, co plán rozvoje znamená, což může potenciálně ohrozit místní rozhodování a územní plánování. „Vláda proto může diktovat poslancům, co by měl stát v plánu rozvoje stanovit,“ uvedla. Podle ní může například dojít k stavební uzávěře v části obce, i když s tím nesouhlasí poslanci.

Zpravodaj Kolovratnik reagoval na část obvinění a byl přesvědčen, že vypršení platnosti pravomocí přenesených na stavební úřady nepoškodí jejich funkce; Naopak stát poskytne peníze, které dnes obce platí za provoz stavebních úřadů. Porovnejte budoucí výkonnost stavebních kanceláří s oblastními kancelářemi. Karel Havlíček obhajoval potřebu komplexního překódování stavební legislativy příliš dlouhým čekáním.

„Cílem je, abychom nikdy nemuseli chodit do kanceláře.“

Zdůraznil, že v každé obci s rozšířenou působností a stovkách dalších obcí budou pobočky stavebního úřadu, a tedy celkem asi 300. Podle Karla Havlíčka je však jedním z hlavních cílů zákona něco jiného než existence mnoha odvětví. „Cílem není vůbec muset chodit do kanceláře,“ vysvětlil a dodal, že vše musí být vybaveno na dálku. Pokud jde o obvinění proti iluzi souhlasu, uvedl, že to nebylo úplně nové, přičemž poznamenal, že již bylo podáno v letošním roce. Změna zákona o liniové přepravě. Vyjádřil znepokojení nad zasahováním státu do územního plánování v obcích Havlicek a naznačil, že stát by mohl v ten den zasáhnout.

Váš poslanec Adam Kalus vystoupil na rozpravě na podporu nového stavebního zákona. „Pokud nepřijmeme nový zákon v jeho reformní podobě, riskujeme další pokles konkurenceschopnosti ve stavebnictví a regionálním rozvoji a další ztráty v soukromé a veřejné sféře kvůli snížené efektivitě výdajů, stejně jako hrozby nebo ztráta finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Čerpání času kvůli nedostatečné připravenosti přidělených budov. “

Podle poslance Petera Dolnika menší vládní strana v ČSSD tento návrh podporuje, protože chápala, že ministerstvo pro místní rozvoj nic jiného profesionálně nedodá. „Pokud bude snaha o jeho dokončení a přeformulování, může uspět,“ dodal.

Obě nevládní strany podporují návrh sociálně demokratické strany a Kašmíra Muhammada. Šéf parlamentního bloku sociálně demokratické strany a zároveň šéf parlamentního hospodářského výboru Radim Fiala jsou přesvědčeni o nutnosti neprodleně urychlit stavební řízení. „Musíme něco udělat a je mi líto, že část politického spektra nechce měnit zákony,“ řekl. Komunista Liu Luzar popsal pokusy části opozice odložit diskusi o zákoně jako „nespravedlivou ránu do pasu“. Říká, že vládní návrh je prvním, komplexnějším pokusem něco změnit.

READ  Nová éra elektromobilů

Cílem hutí je urychlit proces povolení, aby se urychlila výstavba a zlevnilo bydlení, takže návrh zákona by hnutí podpořil, uvedl poslanec za SPD Pavel Jelinek. Chce však usilovat o přesné a přímé zahrnutí digitalizace do návrhu zákona a neodkládat ji na výnos, na který nebude mít parlament žádný vliv.

Výhrady obchodní komory a velkých měst

Výhrady vznesla také Hospodářská komora České republiky. Ve svém stanovisku uvedla: „Současný návrh na legalizaci stavebního zákona přináší některá vylepšení a dílčí vylepšení, nejde však o skutečné a úplné řešení nešťastné situace v oblasti stavebního práva v České republice.“

Podle jejího názoru například návrh negativně odráží dílčí zájmy většiny státních orgánů a institucí nebo ústupky místním samosprávám, a to vše na úkor zjednodušení a zrychlení procesu.

Zástupci velkých měst v České republice vznesli námitky, když poslanci začali o návrhu zákona diskutovat. Zákon se vztahuje také na územní plánování; Podle starostů již omezuje pravomoci samosprávy. Domnívají se, že pokud bude schválen, podle vedení města to zkomplikuje tvorbu dalších dokumentů souvisejících s rozvojem území. Pražský primátor Zdeněk Hoep (hackeři) uvedl: „Současně by měl být trend opačný, aby oddělení pro veřejné záležitosti přibližovalo lidi, ne daleko.“

Zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce a Jhelavy chtějí, aby vláda návrh přeformulovala. Starosta Liberce Jaroslaw Zaminik (SLK) uvedl, že místo toho, aby Praha v důsledku nového stavebního zákona ztratila stavební předpisy, měla by naopak všem městům být dána možnost souhlasit s jejich podobnými předpisy. Podle náměstka primátora města Brna Petera Hladka (KDU-SL) je současný návrh v rozporu se smyslem ústavy, která dává právo na samosprávu.

Ministr Dostalova však považuje výhrady starostů za neopodstatněné. Poznamenala, že například obecné stavební požadavky by nahradily pražské stavební předpisy a platily celostátně, ale podle ní by vycházely z Pražského dokumentu.

„Nové předpisy budou brát v úvahu potřeby velkých měst. Rozhodně se nevrátíme o 15 let zpět. Národní vyhláška“ Praha „může být více, než si představitelé města dokáží představit. Je to pro nás opravdu nedávné nařízení a skutečně to bude,“ zdůraznil ministr.

Ministerstvo místního rozvoje plánuje vstoupit v platnost zákona od jara příštího roku. Postupně by měl vstoupit v platnost do poloviny roku 2023.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *