Romští studenti v České republice mohou i letos žádat o stipendia ROMEA

Romští studenti přijímající stipendia ROMEA na nedávném setkání BARUVAS v České republice. (Foto: Petr Zewlakk Vrabec)

Romští studenti v České republice mohou žádat o stipendia ROMEA na rok 2022/2023 od 20. června do 17. července; Stipendia jsou nabízena od roku 2016 pro studenty akademických a odborných středních škol a od roku 2020 pro studenty univerzity. Do programu se mohou přihlásit studenti zapsaní buď do distančního nebo prezenčního studia, studenti vysokých škol se mohou hlásit na pregraduální nebo postgraduální studium.

Pro akademický rok 2022/2023 ROMEA podpoří stipendiem 80 romských studentů. Studentům, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení, bude přiznáno stipendium odpovídající stupni studia, do kterého jsou zapsáni.

Výše stipendia je 14 000 Kč ročně [EUR 570] Pro středoškoláky 21 000 Kč [EUR 850] Pro studenty vyšších odborných škol a 25000 Kč [EUR 1,000] pro vysokoškoláky. „Jsem velmi rád, že počet romských studentů každoročně roste,“ říká Stefan Balog, ředitel stipendijního programu v ROMEA.

„Široká škála oborů, které naši stipendisté ​​vystudovali, také ukazuje, že už nějakou dobu Romové studují ekonomii nebo sociální práci. Mezi našimi stipendisty jsou například budoucí lékaři, právníci nebo chemici,“ dodal. říká Balooj.

Programový ředitel očekává, že se mezi letošními aplikacemi objeví další zajímavé oblasti. ROMEA také nabízí více než jen finanční pomoc.

Stipendisté ​​ROMEA se v průběhu roku v rámci programu účastní mnoha vzdělávacích aktivit, setkávají se s dalšími romskými studenty z celé republiky a získávají kontakty na odborníky z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat. „Jednou součástí stipendijního programu jsou naše pravidelná studentská setkání, tzv Barová (We Grow), protože se zaměřujeme na posílení sebevědomí studentů, jejich motivaci ke studiu a seberozvoji,“ popisuje inkluzivní charakter stipendií Soňa Kalejová, koordinátorka výukových příležitostí v programu.

READ  Reforma voleb do Parlamentu ČR může pomoci populistům - EURACTIV.com

„Diskutujeme o aktuálních tématech, jako je romská identita, například aktivní občanství a podobně. Snažíme se vzdělávat naše studenty v oblastech, které v českém školství často chybí, jako je romská historie nebo jazyk,“ vysvětluje Kaliová. .

„Náš program také poskytuje studentům příležitost, aby byli mentorováni a vzděláváni,“ říká. Balog dále vysvětluje: „Do programu se mohou přihlásit studenti zapsaní na veřejných nebo soukromých školách, ať už se vzdělávají na dálku, nebo navštěvují osobně, a stipendia nejsou absolutně omezena věkem.“

„To znamená, že se mohou přihlásit senioři, kteří si například dokončují vzdělání, a stipendia budou při tom významnou finanční pomocí do jejich rodinných rozpočtů,“ říká Balog. „Pokud budou mít studenti problémy s vyplněním přihlášky, rádi jim pomůžeme a zodpovíme jejich dotazy.“

Loni se do stipendijního programu ROMEA přihlásilo více než 200 studentů a letos očekávají zájemci o program ještě větší zájem. Vyplněné přihlášky mohou studenti podávat do 17. července 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *