Setkání izraelských spojenců v České republice se setkává s MK Michelem Kotlerem Wenschem

Setkání parlamentních spojenců Izraele v České republice uspořádalo ve čtvrtek své úvodní setkání s MK Michelem Kotler-Wenschem, na kterém se sešli zástupci čtyř různých českých politických stran, kteří sdílejí své proizraelské nálady.

Poslanec Miloslaw Janulik, šéf českého parlamentního spojeneckého bloku, naznačil svůj cíl posílit vazby mezi Izraelem a Českou republikou a podpořit spolupráci s Kavkazem, evropskými spojenci Izraele k posílení vazeb.

„Jsme velmi rádi, že můžeme přispět ke spolupráci s Knessetem v této velmi důležité oblasti náboženské diplomacie,“ uvedl Janulik.

Věřím, že tuto spolupráci posílíme konkrétními kroky, které se chystáme podniknout ve Sněmovně reprezentantů v Parlamentu České republiky, včetně návrhu usnesení, které se bude zabývat nevyváženými obviněními uplatňovanými OSN a Radou pro lidská práva vůči Izraeli a zdůrazněním význam Jeruzaléma jako hlavního města Izraele ve Sněmovně reprezentantů u příležitosti Dne Jeruzaléma.

Předseda shromáždění Karel Sedlasik rovněž vyzdvihl konečný krok k oslavě Dne Jeruzaléma v českém parlamentu a zároveň vyzval izraelský parlamentní blok spojenců na Slovensku, aby se k této iniciativě připojili.

„Velmi si vážíme našeho vstupu do skupiny zákonodárců podobného zaměření v evropských parlamentech i mimo ně. Jsme přesvědčeni, že koordinovaná mezinárodní podpora Izraele je obzvláště nyní velmi důležitá.“

Během setkání Kotler-Winch hovořila o svém ocenění za dlouhou historii české podpory Izraele a také o její roli v boji proti dvojím standardům, kterým Izrael čelí.

„Musíme spolupracovat na řešení dvojích standardů, které vidíme na mezinárodní scéně a v online prostoru. Pokud je vybrán pouze jeden lid, jedna země nebo jedno náboženství, podkopává to celý systém právního státu a práv a umožňuje kulturu beztrestnosti. Pouze prostřednictvím akce. Společně, i prostřednictvím mezinárodních parlamentních fór, jak jsme to udělali dnes, můžeme bojovat proti nenávisti a zajistit dodržování lidských práv pro všechny.

READ  Pohřeb Jana Hauera se bude konat v pondělí 5. září v Praze

Izrael a Česká republika sdílejí zvláštní vztah. Thomas Masaryk, zakladatel samostatného Československa, je dlouhodobým zastáncem sionismu a má úzké vazby na Židy. Během války za nezávislost v roce 1948 bylo Československo jednou z mála zemí, které dodávaly Izraeli zbraně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *