Švédsko předsedá Radě Evropské unie po dobu 6 měsíců

Švédsko předsedá Radě Evropské unie po dobu 6 měsíců

Švédsko přebírá po České republice půlroční rotující předsednictví v Radě Evropské unie.

Stockholm: Švédsko přebírá po České republice půlroční rotující předsednictví v Radě Evropské unie.

Čínská státní tisková agentura Xinhua uvedla, že Švédsko bude předsedat po dobu šesti měsíců, do 30. června.

Dne 14. prosince 2022 představil švédský premiér Ulf Christson priority předsednictví své země – bezpečnost, odolnost, prosperitu, demokratické hodnoty a právní stát.

Kristerson v parlamentu řekl, že „Švédsko přebírá předsednictví v době, kdy Evropská unie čelí bezprecedentním výzvám. Zelenější, bezpečnější a svobodnější Evropa je základem našich priorit.“

V oblasti bezpečnosti (nebo jednoty) bude švédské předsednictví upřednostňovat „pokračující ekonomickou a vojenskou podporu Ukrajině, stejně jako podporu ukrajinské cestě do Evropské unie“, uvádí vládní web.

„Boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu bude pokračovat v reakci na legitimní požadavky občanů na bezpečné a zabezpečené komunity,“ dodala.

V oblasti flexibility (neboli konkurenceschopnosti) se v prohlášení uvádí: „Evropská unie musí i nadále poskytovat ty nejlepší možné podmínky pro zdravou a otevřenou ekonomiku založenou na volné soutěži, soukromých investicích a úspěšné digitalizaci,“ dodal švédský předsednictví bude usilovat o vytvoření koordinovaného přístupu k evropské konkurenceschopnosti „v čele politické agendy.

Ohledně prosperity (nebo zelené a energetické transformace) uvedla, že švédské předsednictví bude pokračovat v úsilí řešit vysoké a kolísavé ceny energií a zároveň řešit dlouhodobou reformu energetického trhu.

Vláda také zdůraznila, že je třeba zajistit správný regulační rámec a politiky, které přilákají investice potřebné k přechodu na „budoucnost bez fosilních paliv, která bude efektivní z hlediska zdrojů“.

V oblasti demokratických hodnot a právního státu švédské předsednictví zdůraznilo důležitost prosazování „principu právního státu a základních práv“.

Kristerson se má 13. ledna setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen v severošvédském městě Kiruna, kde budou během předsednictví jednat o příslušných pracovních plánech a otázkách, které je třeba v blízké budoucnosti vyřešit.

READ  Vláda ČR zvažuje dotace pro občany, kteří si pořizují elektromobily - Brněnský deník

Švédsko vstoupilo do Evropské unie 1. ledna 1995 a předtím dvakrát – v letech 2001 a 2009 – předsedalo Radě Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *