Teleskop NASA James Webb Telescope zachytil první důkaz oxidu uhličitého na exoplanetě WASP-39b

Exoplaneta, WASP-39b, je horký plynný obr obíhající kolem hvězdy podobné Slunci 700 světelných let od Země a podle NASA je součástí většího výzkumu na webu, který zahrnuje dvě další tranzitující planety. Ve zprávě agentura poznamenala, že pochopení složení atmosféry planet, jako je WASP-39b, je zásadní pro poznání jejich původu a způsobu jejich vývoje. nová verze.

„Molekuly CO2 jsou citlivými úryvky příběhu o formování planet,“ uvedl v tiskové zprávě Mike Lane, docent na School of Earth and Space Exploration na Arizonské státní univerzitě. Lane je členem vědeckého týmu tranzitujících exoplanet JWST Early Release Science, který vedl vyšetřování.

Tým detekoval oxid uhličitý pomocí blízkého infračerveného spektrometru dalekohledu – jednoho ze čtyř Webbových vědeckých přístrojů – k pozorování atmosféry WASP-39b. Jejich výzkum je součástí programu Early Science Publishing Program, iniciativy, která má co nejdříve poskytnout data z dalekohledu výzkumné komunitě exoplanet, což povede k dalšímu vědeckému studiu a objevům.

Tento nejnovější objev byl přijat k publikaci v časopise Nature.

„Měřením této vlastnosti oxidu uhličitého můžeme určit množství pevné látky versus množství plynného materiálu použitého k vytvoření této obří plynné planety,“ dodal Lane. „V příštím desetiletí bude JWST provádět toto měření různých planet, což poskytne vhled do podrobností o tom, jak planety vznikaly, a o jedinečnosti naší sluneční soustavy.“

Nová éra ve výzkumu exoplanet

velmi citlivý webový dalekohled Byl vypuštěn na Štědrý den 2021 na současnou oběžnou dráhu 1,5 milionu kilometrů (přibližně 932 000 mil) od Země. Pozorováním vesmíru na delších vlnových délkách světla než pomocí jiných vesmírných dalekohledů může Webb blíže studovat počátek času, hledat nepozorované formace mezi prvními galaxiemi a nahlížet do prachových mračen, kde se v současnosti tvoří hvězdy a planetární systémy.

Vedoucí týmu Natalie Batalha, profesorka astronomie a astrofyziky na UC Santa Cruz, uvedla ve zprávě. (Mikron je jednotka délky rovnající se jedné miliontině metru).

řekl člen týmu Monaza Alam, postdoktorand v pozemské a planetární laboratoři v Carnegie Endowment for Science. „Můžeme analyzovat tyto drobné rozdíly ve velikosti planet, abychom odhalili chemické složení atmosféry.“

READ  V odpadních vodách severní části státu New York byl zjištěn další virus obrny

Dosažení této části světelného spektra – což Webbův teleskop umožňuje – je podle NASA zásadní pro měření množství plynů, jako je metan a voda, a také oxidu uhličitého, o kterém se předpokládá, že je přítomen na mnoha exoplanetách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé plyny pohlcují různé kombinace barev, vědci mohou podle NASA zkoumat „malé rozdíly v jasu světla přenášeného napříč spektrem vlnových délek, aby přesně určili, z čeho se atmosféra skládá“.

Teleskopy Hubble a Spitzer NASA dříve detekovaly vodní páru, sodík a draslík v atmosféře planety. „Předchozí pozorování této planety pomocí HST a Spitzera nám poskytla vzrušující náznaky, že může být přítomen oxid uhličitý,“ řekl Batalha. „Data z JWST ukázala jasnou a nezaměnitelnou výhodu CO2, která byla tak výrazná, že na nás prakticky křičela.“

Vědci žádají veřejnost, aby jmenovala 20 extrasolárních systémů pozorovaných Webbovým dalekohledem.  Zde je návod, jak odeslat svůj nápad

„Jakmile se data objevila na mé obrazovce, vzala mi obrovskou výhodu CO2,“ uvedl člen týmu Zafar Rostamkulov, postgraduální student katedry věd o Zemi a planetárních věd Johns Hopkins University. Uvolnění. „Byl to zvláštní okamžik, který překročil důležitý práh ve vědě o exoplanetách,“ dodal.

WASP-39b, objevený v roce 2011, má zhruba stejnou hmotnost jako Saturn a přibližně čtvrtinu hmotnosti Jupitera, zatímco jeho průměr je 1,3krát větší než Jupiter. Vzhledem k tomu, že exoplaneta obíhá blízko své hvězdy, dokončí jeden kruh za něco málo přes čtyři pozemské dny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *