Velký potenciál pro spolupráci mezi černohorskými a českými podnikateli

Velký potenciál pro spolupráci mezi černohorskými a českými podnikateli

Ze schůze, fotografoval: Bar Municipality

Starosta Baru Dušan Račević a místopředsedové Tanja Spičanović a Damir Rasketic se dnes setkali s velvyslankyní České republiky v Černé Hoře Janinou Hrebekovou a zástupcem agentury „CzechTrade“ v Černé Hoře Izodinem Jošmirovičem.

Magistrát města Bar oznámil, že na setkání byly projednány možnosti spolupráce mezi českými a černohorskými podnikateli za účelem posílení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi a zvláštní pozornost byla věnována zhodnocení potenciálu přístavu Bar jako strategického prvku ekonomiky Černé Hory.

„Prezident Raicevic vyjádřil svou spokojenost s návštěvou a zdůraznil otevřenost magistrátu baru jakékoli podpoře, pokud jde o spolupráci, zejména na ekonomické úrovni, Raicevic také využil příležitosti, aby poukázal na překážky, s nimiž se potýká zejména magistrát s ohledem na centralizaci správních postupů a nedostatek strategického myšlení při vytváření hospodářských politik,“ stojí v prohlášení.

Velvyslankyně Hřebeková rovněž konstatovala dlouhodobou úspěšnou spolupráci mezi našimi zeměmi a zdůraznila podporu České republiky Černé Hoře v procesu evropské integrace. Upozornila také na nutnost posílení ekonomické spolupráce mezi černohorskými a českými firmami, které o Černou Horu rok co rok projevují velký zájem.

Místní vláda dospěla k závěru, že toto setkání představuje důležitý krok vpřed ke zlepšení hospodářské spolupráce mezi Černou Horou a Českou republikou ak dalšímu zhodnocení potenciálu a ekonomických zdrojů obce Bar.

READ  Bohatá Česká republika (20. června 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *