Vláda ČR schvaluje rozhodující strategii pro začleňování Romů a vytvoření komisaře pro romské záležitosti

Včera na jednání Rady ministrů česká vláda schválila Strategii rovnosti, začleňování a účasti Romů (Strategie integrace Romů) na období 2021–2030. Tento důležitý dokument byl vypracován v úzké spolupráci s úřadem vlády a zástupci neziskových organizací vedených RomanoNet, Radou vlády ČR pro záležitosti romských menšin a dalšími významnými představiteli romské komunity.

Strategie se skládá ze šesti kapitol zabývajících se problémy v oblastech emancipace. Podpora rovnosti, začlenění a účasti; Antigibs. Vzdělání; bydlení; Rekrut; A zdraví. Zahrnuje také část o úkolech, která definuje jasný mandát pro každé ministerstvo, a vláda se zavázala provést řadu průlomových opatření.

Například co nejdříve bude vytvořena pozice vládního komisaře pro záležitosti Romů. Vláda se rovněž zavázala, že bude konkrétně sledovat a monitorovat, jak každé opatření ovlivňuje Romy.

„Nejdůležitější věcí je účast Romů, bez nichž změna v oblastech, na které se vztahuje strategie 2021+, nebude možná,“ uvedla česká vládní komisařka pro lidská práva Helena Valková. Z jejího pohledu je nízká účast Romů na správě věcí veřejných jedním z hlavních důvodů neúčinnosti dosud přijatých opatření a finanční podpory v této oblasti.

“Navzdory rostoucímu společenskému povědomí o potřebě eliminovat přetrvávající problémy proti kastě a diskriminaci zabránila nedostatečná účast Romů na příslušných projektech a rozhodovacích procesech úspěchu při nápravě tohoto trendu. Nyní, pokud Je dodržována strategie 2021+, existuje příležitost v blízké budoucnosti změnit věci k lepšímu. “

Význam účasti si všiml také Jan Husák, který je dobrovolným členem občanské společnosti v Radě vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. „Je to úžasný dokument, kterým samotní Romové sami přispěli, od neziskových organizací po významné osobnosti, které se této problematice dlouhodobě věnují,“ uvedl.

Místopředseda Rady vlády pro romské záležitosti uvedl: “Strategie 2021+ nám ukazuje cestu vpřed a jsem velmi rád, že se nám s nimi podařilo vyjednávat s ministerstvy tak, jak jsme chtěli. Děkuji všem znepokojený.” Menšinové záležitosti Zdeněk Guži.

READ  Opozici bylo nabídnuto, aby se dostala do krize. Vld tričko v botách, zatím odmítající první nabídku, odpověděla Jurekova domovská stránka

Strategie je založena na předchozím dokumentu, jako je tento, který byl schválen vládou dne 23. února 2015. Stejně jako tomu bylo v minulém programovém období (2014–2020), kdy byla strategie počáteční objektivní podmínkou, aby země mohla těžit z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), stejně jako pro období Nového programování 2021-2027, je strategie založena na základním věcném požadavku standardu ESIF, jehož cílem je integrace Romů.

Kromě předchozí strategie se nová strategie opírá o klíčové dokumenty Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, například Zpráva o hodnocení rámce Evropské unie pro národní strategie začleňování Romů do roku 2020„Nebo doporučení Rady Evropy o provádění Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin A Evropská charta regionálních nebo menšinových jazyků.

Jak byla vyvinuta strategie pro rovnost, začleňování a účast Romů na období 2021–30

Odbor Úřadu Rady vlády ČR pro romské menšiny a Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti národnostních menšin Úřadu vlády ČR připravily první návrh strategie.
Pro veřejnou konzultaci byla otevřena koncem dubna 2020.

Tyto konzultace měly probíhat prostřednictvím online dotazníku. Tento přístup kritizovali někteří členové odboru dobrovolné občanské společnosti Rady vlády ČR pro romské menšiny i neziskové organizace.

Podle kritiků nebyli Romové dostatečně zapojeni do formulace textu strategie a byl jim předložen jako hotová věc. Neziskové organizace vedené organizací RomanoNet, které zahrnují několik předních pro-Romů a romských nevládních organizací, vyzvaly k přeformulování strategie a měly zájem na ní přispět.

První společné zasedání pracovních skupin pro strategii se uskutečnilo 24. června 2020 v Impact centru v Praze, kde byla strategie přezkoumána a byly navrženy nové cíle a opatření. Do konce listopadu 2020 byl prostřednictvím videokonferencí formulován konkrétní obsah logických rámců a konkrétních úkolů pro každé ministerstvo.

READ  Rozumíte českému jazyku tím, že se naučíte 1000 běžných slov? 181 přednášejících sdílí svůj názor

Byla také vypracována konečná podoba textu strategie. Kompletní materiály byly předloženy českému premiérovi Andreji Babišovi k podpisu 10. prosince 2020 a 17. prosince byl článek zaslán do meziministerského pozastavení.

Dne 19. dubna 2021 byla strategie schválena Radou vlády ČR pro záležitosti romských menšin a 10. května ji vláda ČR přijala.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *