„Zakázané“ emise ze spirální galaxie

„Zakázané“ emise ze spirální galaxie

Tento snímek z Hubbleova vesmírného dalekohledu má obrázek MCG-01-24-014. Je to spirální galaxie, která se nachází 275 milionů světelných let daleko a má aktivní galaktické jádro a je klasifikována jako Seyfertova galaxie typu II. Seyfertovy galaxie, které jsou často blíže k Zemi než kvasary, se vyznačují svými jedinečnými spektry, zejména „příhradovou“ emisí v Seyfertových galaxiích typu II. Obrazový kredit: ESA/Hubble and NASA, C. Kilpatrick

Tento vír Hubbleův vesmírný dalekohled Snímek ukazuje jasnou spirální galaxii známou jako MCG-01-24-014, která se nachází asi 275 milionů světelných let od Země. Kromě toho, že je MCG-01-24-014 dobře definovanou spirální galaxií, má velmi aktivní jádro, známé jako aktivní galaktické jádro (AGN), takže je označována jako aktivní galaxie.

Přesněji řečeno, je klasifikována jako Seyfertova galaxie typu II. Seyfertovy galaxie hostí jednu z nejběžnějších podtříd AGN spolu s kvasary. Zatímco přesná klasifikace AGN je přesná, Seyfertovy galaxie mají tendenci být relativně blízko, kde hostitelská galaxie zůstává jasně detekovatelná vedle centrální AGN, zatímco kvasary jsou téměř vždy velmi vzdálené AGN, jejichž velkolepá svítivost převyšuje jas hostitelských galaxií.

Pochopení Seyfertových galaxií a jejich spekter

Existují další podtřídy Seyfertových galaxií a kvasarů. V případě Seyfertových galaxií jsou dominantní podtřídy typu 1 a typu 2. Liší se od sebe svými spektry – vzorem, který vzniká, když je světlo rozděleno na jednotlivé vlnové délky – se spektrálními čarami, které vycházejí ze Seyfertova typu II. galaxie jsou zvláště příbuzné.takzvaná „blokovaná“ specifická emise.

Abychom pochopili, proč je světlo z galaxie považováno za zakázané, pomůže nám pochopit, proč vůbec existují spektra. Spektra vypadají tak, protože určité atomy a molekuly budou absorbovat a emitovat světlo velmi spolehlivě na velmi specifických vlnových délkách.

READ  Lékař z Alabamy údajně odmítá léčit neočkované pacienty a říká jim, aby dostali injekci COVID, protože se na ně nemůže dívat umírat

Důvodem je kvantová fyzika: elektrony (malé částice obíhající kolem jader atomů a molekul) mohou existovat pouze při velmi specifických energiích, a proto mohou elektrony ztrácet nebo získávat pouze velmi konkrétní množství energie. Tato velmi specifická množství energie odpovídají konkrétním vlnovým délkám světla, které je absorbováno nebo vyzařováno.

Fenomén zakázaných emisí

Zakázané emisní čáry jsou tedy spektrální emisní čáry, které by podle určitých pravidel kvantové fyziky neměly existovat. Ale kvantová fyzika je složitá a některá pravidla používaná k jejímu předpovídání využívají předpoklady, které odpovídají laboratorním podmínkám zde na Zemi.

Podle těchto pravidel je taková emise považována za „zakázanou“ – něco tak nepravděpodobného, ​​že je ignorována. Ale venku ve vesmíru, uprostřed neuvěřitelně aktivního galaktického jádra, tyto předpoklady již neplatí a „zablokované“ světlo dostane šanci zazářit směrem k nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *