„Česko“ nebo „Česko“? Oficiální vysvětlení Ministerstva zahraničních věcí

„Česko“ nebo „Česko“? Oficiální vysvětlení Ministerstva zahraničních věcí

Na základě často kladených dotazů vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR následující doporučení pro používání zkráceného názvu „Česko/Czechka“ v mezinárodním kontextu.

V tomto textu vysvětlujeme, kdy při představování České republiky v zahraničí použít zkratku „Czechnia“.

1. Rozlišujte mezi krátkými a formálními názvy zemí

Především je důležité si uvědomit, že jak krátký název (geografický), tak oficiální název (politický) slouží jako oficiální názvy konkrétní země. V případě České země je oficiální název „Česká republika“ („Cesca Republic„v češtině) a ve zkratce Czech („“Chesco„v češtině) je ekvivalentní. Obě jména jsou obsažena v příslušných databázích OSN.

2. Právní základ pro zkrácený název země

Základem pro uznávání zkrácených forem názvů zemí v mezinárodním společenství je dokončený proces jejich národní standardizace podle zákonů platných v dané zemi. Podle § 4 zákona č. 200/1994 Sb. (katastrální zákon) je kompetentním orgánem pro standardizaci názvů geografických objektů (sídel a přírodních památek) Český úřad zeměměřictví a katastr (ČÚZK) se svou Specializovanou názvoslovnou komisí. Jednoslovný názevChesco“ a jeho jazykové mutace (včetně anglického „Czech“) byly standardizovány již v roce 1993 („“„Názvy zemí a částí jejich území“1993, Kozák).

Zatímco český název „Chesco„Název byl po rozpadu bývalého Československa postupně neoficiálně užíván a zahraniční překlady tohoto názvu chyběly v názvoslovných databázích více než dvacet let. Vláda ČR se touto věcí zabývala dne 2. května 2016 svým usnesením č. 403, dne přidáním cizojazyčných překladů krátké formy.“Chescodo příslušných databází Organizace spojených národů.

3. V jakých kontextech by se mělo místo formálního jména používat zkrácené jméno?

Zkrácený název „Česká republika“ (a jeho překlady do všech jazyků) je stejně platný jako oficiální název „Česká republika“ (a jeho překlady do všech jazyků), ale funkční rozlišení a kontext použití obou forem musí být vzít v úvahu v každém případě. Ministerstvo zahraničí doporučuje při odkazování na zemi v zahraničí používat následující jednoduché pravidlo:

READ  Česká politika v problémech kvůli zdravotní krizi Zeemana

Zkrácený tvar „Czechia“ by měl být používán, pokud není vyžadován oficiální název „the Czech Republic“.

3.1 V jakých konkrétních případech je nutné používat oficiální (politický) název země?

 • V mezinárodních smlouvách a dalších oficiálních dokumentech, jako jsou memorandum o porozumění, kde oficiální název používají jiné země (smluvní strany).

3.2 Je proto vhodné používat název země SHORT:

 • když jiné země používají zkrácený název, například v seznamech členských států mezinárodních organizací na webových stránkách a na nástěnkách v konferenčních místnostech;
 • Kde lidé přirozeně používají krátká jména pro jiné země;
 • Na akcích souvisejících s obchodem a ekonomikou (mezinárodní veletrhy, veletrhy, obchodní a destinační marketing v zemi);
 • Pro kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz níže), ekonomické a jiné formy prezentace země, ale i např. v neslavnostních projevech politických představitelů;
 • Při představování osob, které zastupují kulturní, sociální, vědecké, sportovní, ekonomické nebo jiné zájmy země;
 • V neformální komunikaci, korespondenci, literárních dílech, novinových článcích, rozhovorech pro média a geografických materiálech (mapy, atlasy);
 • Na sociálních sítích;
 • V materiálech, které představují úspěchy země, historii a významné osobnosti;
 • V tiskových materiálech soukromých subjektů, propagačních publikacích a dalších.

4. Jaký název zvolit v případech, kdy výše uvedené pokyny nestačí?

MZV v tomto případě doporučuje řídit se zvyklostmi jiných vyspělých zemí, zejména zemí Evropské unie. Když většina ostatních zemí používá zkrácený název své země, je správné použít „český“. Naproti tomu tam, kde většina ostatních zemí používá oficiální název, je vhodné používat název „Česká republika“.

5. Jaká je rada o používání zkráceného názvu ve sportovních kruzích?

Úspěchy českých sportovců jsou důležitou součástí mezinárodní expozice České republiky. Zkrácené názvy zemí se ve sportu běžně používají, zatímco oficiální názvy nikoli (jedinou výjimkou je několik zemí, které nemají krátký název, což v Česku neplatí). Zkrácený název „Czechka“ již přijaly české sportovní svazy i Český olympijský výbor a používá se v mezinárodních soutěžích.

READ  Stavba nejdelšího tramvajového tunelu v České republice vstupuje do poslední třetiny - Brněnského deníku

5.1 Kde je vhodné používat oficiální (politický) název země ve sportovním prostředí?

 • V mezinárodních sportovních smlouvách, kde oficiální název používají jiné země (smluvní strany).

5.2 Zkrácená forma názvu země by se proto měla používat zejména:

 • Na sportovním vybavení, oblečení a tričkách;
 • Ve výsledcích soutěží a výsledkových listinách;
 • Ve sportovních komentářích a rozhovorech pro média;
 • Na jmenných tabulích zástupců českých spolků v zasedacích místnostech;
 • Na sociálních sítích;
 • Na webových stránkách;
 • Kdekoli jiné země také používají jejich zkrácené názvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *