Český regulační orgán uděluje povolení k provozu blokům Dukovany: regulace a bezpečnost

9. března 2021

Úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) včera vydal povolení k provozu dvou nových reaktorových bloků v areálu současné jaderné elektrárny v Dokovanni. EZ uvedla, že získání licence na místo znamená, že může začít příprava nabídek pro dodavatele pro projekt rozšíření.

Čtyři stávající jednotky Dukovani (Foto: MPO)

SÚJB uvedl, že při posuzování žádosti o povolení spolupracoval tým inspektorů SÚJB, specialistů ze Státního ústavu radiační ochrany a dalších odborníků. Akce, která trvala téměř 12 měsíců, hodnotila zprávu o bezpečnosti nákupu a další dokumenty připojené k žádosti podle zákona o atomové energii v zemi. Při hodnocení žádosti SÚJB uvedl, že se může spolehnout na své dlouholeté znalosti lokality a jejích vlastností, protože dohlíží na bezpečnost čtyř bloků v závodě Dokovanni.

„Během hodnocení nebyly odhaleny žádné skutečnosti, které by bránily vydání povolení,“ uvedla prezidentka SÚJB Dana Drapová.

SÚJB vydal licenci na žádost Elektrárny Dukovany II, jejíž žádost byla podána 25. března 2020. Bylo provedeno Publikováno Na webových stránkách SÚJB poté, co vstoupí v platnost.

Elektrárna Dukovany II, dceřiná společnost české společnosti ČEZ, uvedla, že získání licence na staveniště bylo jedním z nejdůležitějších přípravných kroků před zahájením výstavby a výběrem dodavatele. EZ uvedla, že příprava a zpracování dokumentů pro licenční řízení trvalo pět let a zahrnovalo dalších 200 odborných studií a analýz. Dodala, že všechny hlavní materiály vyrobené pro tuto práci jsou k dispozici veřejnosti.
Desítky odborníků z Elektrárny Dukovany II, ČEZ a dalších institucí, jako je Výzkumný ústav vodního hospodářství, Masarykova univerzita nebo ÚJV Řež, zpracovaly dokumenty na více než 1600 stranách.

„Věnovali jsme velkou pozornost a vynaložili velké úsilí na přípravu dokumentů a na stejné správní řízení,“ řekl Daniel Bennis, předseda představenstva a generální ředitel EZ. „Kromě toho jsme byli maximálně transparentní a například jsme zveřejnili celou Zprávu o zabezpečení nákupu a další materiály, aby k nim měla veřejnost přístup zdarma.“

READ  Česká republika zahájila registraci vakcín pro lidi starší 80. let

Dokumentace popisuje a hodnotí, Mimo jiné„Zda je lokalita vhodná pro lokalitu nového jaderného zařízení. Zabývá se například přírodními podmínkami, včetně úspor vody, popisuje a hodnotí návrh projektu, otázky zajištění kvality a také řeší počáteční dopad provozu na obyvatelstvo a životní prostředí a budoucí vyřazení elektrárny z provozu.

„Dokumenty připravujeme tímto způsobem od roku 2015 a především nám to umožňuje zohlednit další potenciální energetické a klimatické cíle v budoucnosti,“ uvedl Peter Zavodský, generální ředitel Elektrárny Dukovany II.
Elektrárna Dukovany II byla založena v roce 2015 za účelem řízení přípravy na výstavbu nových bloků.

Společnost získala pro projekt zprávu EIA v roce 2019. Následoval podpis kontraktů mezi Elektrárnou Dukovany II a ČEZ a vládou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, v červenci loňského roku. Vláda v červenci podepsala rámcovou dohodu o výstavbě nového bloku s energetickými společnostmi se společnostíEZ a projektovou společností Elektrarna Dukovany II. Cílem této dohody je, aby EZ zadala výběrové řízení na dodavatele reaktoru, vyjednala smlouvu a získala všechny požadované licence do roku 2024, aby mohla jednotka fungovat v roce 2036. Vláda souhlasila s poskytnutím záruk za veškerá politická nebo legislativní rizika projekt může čelit.

Zkoumány a napsány zprávami World Nuclear Energy NewsNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *