Čeští archeologové objevili unikátní bronzovou sponu z raného středověku

Čeští archeologové objevili unikátní bronzovou sponu z raného středověku

Mimořádný objev bronzové opaskové spony z 8. století se podařil archeologům z Masarykovy univerzity v Brně u města Beclav na jižní Moravě. Je to stejné místo, kde bylo objeveno zvířecí žebro nesoucí nápis vyrytý starověkými germánskými runami.

Jiří Macáček, který vede katedru archeologie a muzeologie univerzity, říká, že takové ozdoby nosily elity v raném středověku ve východní a střední Evropě:

Jerry Macek |  Foto: Jitka Janu, Masarykova univerzita Brno

„Byla součástí kroje, který nosili Avaři, kočovníci, kteří se usadili v Karpatské kotlině, v dnešním Maďarsku. Nosily ho ale i sousední země nebo skupiny lidí. Pro nás to byl velmi zajímavý objev, protože jsme našli toto Pás Avarů během vykopávek osady raných Slovanů.

Na opasku je vyobrazen had požírající tvor podobnou žábě, což je běžný motiv v germánské, avarské a slovanské mytologii, který s největší pravděpodobností souvisí s mýtem o stvoření nebo kultem plodnosti.

Téměř identické přezky opasků už byly objeveny i v jiných částech střední Evropy, vzdálených stovky kilometrů. To naznačuje, že tato myšlenka hrála zásadní roli v náboženském a duchovním životě lidí žijících v této části světa v raném středověku, říká pan Macek:

„Problém je v tom, že víme velmi málo o předkřesťanském náboženství germánského lidu a slovanského lidu. Nemáme na toto téma téměř žádné písemné zdroje. Domníváme se, že tato scéna bojujícího hada by mohla souviset s před- Křesťanské náboženství národů střední Evropy. Proto by takové archeologické objevy mohly být velmi důležité pro diskusi o předkřesťanském náboženství těchto lidí„.

READ  Nejbohatší lidé v ČR (13. října 2023)
Nearly identical belt buckles have already been discovered in other parts of Central Europe  (A - Lány  (Czech Republic),  B - Zsámbék  (Hungary),  C - Iffelsdorf  (Germany)) | Photo: Masaryk University Brno Téměř totožné opaskové přezky již byly objeveny v jiných částech střední Evropy (A - Lány (Česká republika), B - Zsámbék (Maďarsko), C - Iffelsdorf (Německo)) |  Foto: Masarykova univerzita Brno

Brněnští vědci ihned po objevu spolupracovali s kolegy z jiných zemí, kde k podobným objevům došlo, říká Macáček:

„Zorganizovali jsme mezinárodní tým odborníků, kteří se snaží analyzovat všechny exempláře, které máme – celkem jich je pět. Velmi speciálními metodami se snaží určit původ těchto ozdob, například analýzou izotopů olova. nebo rastrovací elektronovou mikroskopií.Tímto způsobem můžeme zjistit, zda byly vyrobeny ve stejné dílně a následně distribuovány po celé střední Evropě.

Mezinárodní tým vědců zveřejnil své poznatky v prestižním časopise Journal of Archaeological Sciences. V budoucnu by chtěli tento unikátní středověký artefakt zpřístupnit veřejnosti.