Jedna Evropa, jeden patent? Jednotný evropský patent vstupuje v platnost 1. června | Bradley Arrant Bolt Cummings LLP

Jedna Evropa, jeden patent?  Jednotný evropský patent vstupuje v platnost 1. června |  Bradley Arrant Bolt Cummings LLP

V červnu 2023 představí Evropská unie (EU) společný evropský patent. Zpočátku bude jednotný evropský patent vymahatelný v 17 zemích, které ratifikovaly dohodu mezi EU a Evropským patentovým úřadem: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko. . Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko. Tento typ patentu je navržen tak, aby snížil složitost a náklady na získání patentové ochrany v několika zemích Evropské unie. V současné době vyžaduje získání patentové ochrany v mnoha zemích EU samostatné žádosti a platby patentovému úřadu každé jednotlivé země. Jednotný evropský patent je považován za důležitý vývoj, který má zjednodušit proces udělování patentů v Evropské unii.

S tím, jak úmluvu ratifikuje více zemí, se bude vymahatelnost evropské patentové normy rozšiřovat. Jednotný evropský patent bude nakonec platný ve 25 zúčastněných zemích EU: Cypřiš, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a 17 výše zmíněných zemí. To umožní držitelům patentů chránit své vynálezy v několika členských státech EU pomocí jediné přihlášky a jednoho souboru poplatků za obnovení. Je důležité poznamenat, že standardizovaný patent bude platný pouze v těch zemích EU, které dohodu ratifikovaly v době podání žádosti. Tento systém také poskytne jedinou jurisdikci pro soudní spory za účelem zpochybnění nebo obhajoby platnosti patentu. Proto se také očekává, že jednotný evropský patent sníží právní náklady spojené s patentovými spory a vytvoří jednotnější právní rámec pro práva duševního vlastnictví v Evropské unii.

Proces získání mono patentu zahrnuje tři kroky. Nejprve musí přihlašovatel podat evropskou patentovou přihlášku u Evropského patentového úřadu (EPO). Pokud se má za to, že přihláška splňuje všechny náležitosti, Evropský patentový úřad udělí evropský patent. Po udělení evropského patentu musí majitel patentu požádat o jednotný účinek patentu do jednoho měsíce od udělení evropského patentu. Jakmile je podána žádost o jednotný účinek, Evropský patentový úřad zaregistruje jednotný patent a zveřejní oznámení v Evropském patentovém věstníku.

READ  Joanna Czech přináší odborné znalosti do oblasti péče o pleť se svou vůbec první kosmetickou kolekcí

Poplatek za podání evropské patentové přihlášky se liší v závislosti na složitosti vynálezu, jazyce, ve kterém je přihláška podána, a velikosti společnosti přihlašovatele. To obvykle stojí mezi 110–1 260 EUR (kolem 121–1 385 USD). Poplatky za posouzení a udělení evropského patentu se obvykle pohybují mezi 580 a 4 000 EUR (přibližně 638 – 4 397 USD). Standardní patenty vyžadují platbu ročních obnovovacích poplatků, aby byla zachována platnost patentu. Poplatek za obnovení musí být zaplacen Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Evropský patentový úřad uvádí, že přihlašovatel v průměru ušetří za 20letou životnost patentu podáním jediného evropského patentu přibližně 7 000 USD ve srovnání s podáním patentů ve čtyřech jednotlivých evropských zemích.

Obecně jsou jednotné evropské patenty zásadním krokem k integrovanějšímu hospodářství EU a jednotnějšímu systému patentové ochrany. Jak je uvedeno výše, očekává se, že tento nový systém sníží náklady a složitost spojenou se získáním patentové ochrany v celé EU, podpoří inovace a vývoj nových technologií, podpoří hospodářský růst v regionu a poskytne jednotnou jurisdikci pro patentové spory. . Vzhledem k tomu, že EU pokračuje v práci na harmonizovanějším patentovém systému, bude mít zavedení jednotného evropského patentového systému pravděpodobně významný dopad na konkurenceschopnost evropského průmyslu na celosvětové scéně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *