Praha spouští pilotní projekt výkupných pohárů na vybraných akcích

Praha spouští pilotní projekt výkupných pohárů na vybraných akcích

m. Prahy ve spolupráci s MHMP spustil pilotní projekt výkupních kelímků pro akce na pražských březích a výstavištích.

Cílem je podpořit používání udržitelného nádobí spíše než jednorázových plastů. Město na projekt vyčlenilo 2,4 mil. Kč. Po testovací fázi bude systém fungovat na plně komerční bázi, bez jakékoliv podpory města.

m. Prahy zahájilo projekt znovupoužitelných kelímků s cílem zlepšit životní prostředí ve městě. m. Prahy Tourism zadal realizaci pilotní fáze projektu a distribuci trofejí na akcích. Bude probíhat od září 2022 do února 2024.

V současné době jsme navázali spolupráci s Pražskými přehradami a Pražským výstavištěm. Žijeme v době, kdy musíme myslet udržitelně, a tak spouštíme pilotní proces a nabízíme udržitelnou a ekologickou verzi výkupných pohárů na vybrané pražské akce.říká František Cipro, předseda Rady cestovního ruchu hlavního města Prahy.

Během projektu, který potrvá 19 měsíců, bude k dispozici 50 000 výkupních pohárů. Během této zkušební doby mohou organizátoři akce používat hrnky zdarma.

Po fázi spuštění, na začátku roku 2024, město projekt vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Grafická úprava hrnků s názvem „Za udržitelnou Prahu“ vyzdvihuje ekologický záměr města. Kromě toho budou barvy a symboly na hrncích pravidelně aktualizovány.

Město tak navazuje na svá předchozí opatření k omezení používání jednorázových plastů. Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo usnesení, které městu zavazuje, že již v roce 2020 nebude poskytovat mladistvým žádnou formu podpory jednorázovými obaly a talíři.

Všichni pořadatelé, kteří mají zájem o podporu hlavního města Prahy, jsou tak povinni vyměnit jednorázové kelímky, talířky apod. za opakovaně použitelné alternativy.

O rok později také Rada hlavního města Prahy přijala soubor opatření ke snížení používání jednorázových plastových výrobků a předcházení vzniku velkého množství odpadu. Na základě tohoto rozhodnutí jsou nově například opakovaně použitelné nebo využitelné příbory vydávány pouze na sportovní, kulturní, vzdělávací a společenské akce pro veřejnost, které pořádá nebo sponzoruje hlavní město, a odpad se kompletně třídí.

READ  Čeští žalobci požadují zbavení imunity premiéra Babiše

Těmito kroky město plní svůj klimatický závazek schválený v červnu 2019 a podniká kroky k implementaci principů oběhového hospodářství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *