Zápis z jednání České národní banky: Tempo škrtů se zpomalí kvůli inflačním rizikům | články

Zápis z jednání České národní banky: Tempo škrtů se zpomalí kvůli inflačním rizikům |  články

Představenstvo banky vyhodnotilo rizika a nejistotu výhledu jako mírně inflační. Nastavení měnové politiky však bylo považováno za dostatečně restriktivní, klíčovou otázkou tedy je, jak rychle lze toto omezení zmírnit. Rizika, která v budoucnu ohrožují vysokou inflaci, jsou následující:

  • Požaduje zvýšení mezd v soukromém i veřejném sektoru.
  • Inflační vliv na státní rozpočet v důsledku nadměrného objemu mezd ve veřejném sektoru.
  • Ceny služeb nadále rostou rychleji, než se očekávalo.
  • Inflace u obchodovatelného zboží mizí.
  • Tvorba peněz se zrychluje v důsledku potenciálně silného oživení úvěrů.

Guvernérka Evropské centrální banky Alice Michel zdůraznila, že boj s inflací ještě neskončil. I kdyby bankovní rada dále snížila úrokové sazby, stále budou v reálném vyjádření kladné a budou držet na uzdě inflaci. Zároveň dodal, že možnost zpomalení tempa snižování úrokových sazeb nebo jejich stabilizaci by měla Rada projednat na svých nejbližších jednáních.

Naproti tomu protiinflačním rizikem je prudší než očekávané zhoršení globální ekonomické aktivity a slabší výkon německé ekonomiky. Nejistý zůstává i vývoj vnější měnové politiky.

READ  Skupina pro práva pro německé a české vlády: zdůrazněte probíhající rozhovory EJK s Markusem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *