Just Transition Mechanism: 6 dalších českých projektů vybraných k získání finančních prostředků z programu Public Sector Transformation Facility

Just Transition Mechanism: 6 dalších českých projektů vybraných k získání finančních prostředků z programu Public Sector Transformation Facility

Evropská komise vybrala šest projektů ke spolufinancování v České republice s cílem podporovat udržitelnou sociální infrastrukturu, zlepšovat energetickou účinnost veřejných budov a modernizovat dopravní infrastrukturu. Projekty obdrží podporu EU v hodnotě 8,9 milionu EUR v rámci úvěrového nástroje pro veřejný sektor (PSLF) mechanismu spravedlivé transformace (JTM). Šest návrhů bylo předloženo do šestého termínu pro příjem žádostí. První pozvánka do programu LF.

Ostravská univerzita získá dotaci až 3 miliony eur na výstavbu nové studentské rezidence a rozšíření studentského bydlení v Ostravě. Město Postoloberti získá dotaci až 0,56 milionu eur na obnovu historického centra města přestavbou silnic, chodníků a zlepšením pouličního osvětlení. Město Dechen obdrží dotaci až 0,39 milionu eur na zlepšení energetické náročnosti veřejných budov (školy, kulturní a sportovní zařízení) a dotaci až 0,58 milionu eur na revitalizaci historické části městské části Podmukli. . Město Litvínov získá dotaci až 1,98 milionu eur na vybudování nového krytého bazénu jako součásti sportovního areálu.

Státní správa železnic navíc získá dotaci až 2,35 milionu eur na rekonstrukci železniční tratě včetně stavby protihlukových stěn a estakády v Litoměřicích a rekonstrukci ul. železniční most v Ústí nad Labem Rekonstrukce železničního mostu v Teplicích.

Pozadí

Úvěrový nástroj veřejného sektoru (PSLF) je nástroj v rámci… Jen přechodový mechanismus Tento program má za cíl zmírnit sociální a ekonomické dopady přechodu regionů Evropské unie ke klimatické neutralitě. Jedná se o kombinační nástroj, který kombinuje úvěry od Evropské investiční banky a granty od Evropské komise na pomoc subjektům veřejného sektoru především v nejvíce postižených oblastech EU (definovaných v Regionální plány spravedlivého přechodu) mobilizovat další veřejné investice a uspokojit jejich rozvojové potřeby při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství.

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) je odpovědná za realizaci úvěrového nástroje pro veřejný sektor v rámci mechanismu spravedlivého přechodu.

READ  Úředník péče o děti v druhém největším městě České republiky řekl, že nevyhrožovala převzetím péče o děti romských uprchlíků z Ukrajiny, ale neřekla, co řekla jejich matkám.

První výzva k předkládání návrhů na program půjček na služby veřejného sektoru byla vyhlášena 19. července 2022 s 10 průběžnými uzávěrkami stanovenými do konce roku 2025. Do konce roku 2025 jsou plánovány 3 uzávěrky ročně, další na 19. září 2024 .

Dozvědět se víc o:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *