Změny dynamického systému vážení kamionů v ČR; Řidiči kamionů potěší

Změny dynamického systému vážení kamionů v ČR;  Řidiči kamionů potěší

Novelizované předpisy řeší situace, kdy se v případě kolon přenáší část hmotnosti taženého vozidla na tažné vozidlo (zpravidla souprava složená z tahače a návěsu).

„Obecně lze novelu shrnout takto: Pokuty budou nadále udělovány řidičům skutečně naložených vozidel, včetně zahraničních řidičů, ale případy, kdy se výsledky dynamometru objeví na hranici přípustných hodnot kombinací, protože přívěs může dočasně ovlivnit hmotnost tažného vozidla, nebude sankcionován (jako tomu bylo dříve),“ uvedl Česmad Bohemia v oficiálním prohlášení.

Podle asociace bude po změnách celá skupina vozidel hodnocena jako jeden celek podle evropské směrnice.

„Dříve docházelo k situacím, kdy nebyla překročena hmotnost každé nápravy a nebyla téměř dosažena přípustná celková hmotnost skupiny, přesto vysokorychlostní vážení vykazovalo mírný nárůst celkové hmotnosti skupiny byla obvykle několik desítek, několik stovek kilogramů Maximálně u 18tunového traktoru byla údajná porušení způsobena také tím, že zatímco tolerance zatížení nápravy je 15 %, při výpočtu celkové hmotnosti je použita pouze tolerance 7 %. Jedná se o desítky nebo stovky kilogramů, které váhy ukazovaly jako „na hrubé hmotnosti navíc“. Bylo pochopitelné, že se řidiči a přepravní společnosti v takových případech brání, aby byli penalizováni,“ dodává organizace.

Ohledně odebírání standardních nápravových zátěží je jako hlavní důvod uváděno, že tento trestný čin nelze stíhat u vozidel registrovaných v zahraničí, protože správní orgán nemá přístup do registru vozidel.

Nová pravidla podle Sdružení českých dopravních podniků také zjednoduší proces kontroly vozidel převážejících sypké nebo tekuté hmoty, protože během přepravy se náklad posouvá a způsobuje změnu rozložení hmotnosti mezi jednotlivé nápravy.

Umístění vážicích stanic v ČR

Do konce letošního roku má být na českých silnicích první třídy v provozu 13 vážících stanic. V současné době se kamiony sváží na dálnicích D1, D2, D5, D8, D35 a D48 a od letošního dubna také na D4 u Jíloviště.

READ  Diksha skončila v mistrovství České republiky na čtvrtém místě po impozantních 66 v posledním kole
Dálnice Silniční kilometry Obecní stav
D1 122,9 Jihlava Zaměstnanost
D2 8.3 Zydlošovice Zaměstnanost
D4 9.5 Černoches Zaměstnanost
D5 105,2 Můj oheň Zaměstnanost
D8 5 Brandeis nad Labem-Stará Boleslav Zaměstnanost
D8 46.9 LoveCity Zaměstnanost
D35 268 Olomouc Zaměstnanost
D48 46.9 Friedrich-Místek Zaměstnanost
D0 79,1 Černoches Připravuje se
D10 5.7 Brandeis nad Labem-Stará Boleslav Připravuje se
D11 79,2 Hradec Králové Připravuje se
D3 91,9 Subislav Připravuje se
D5 23.3 Perun Připravuje se
D6 11.2 Kladno Připravuje se

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *